Ðức Cha Giuse Maria Ðinh Bỉnh

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Thái Bình

 

Khẩu Hiệu : "Này Là Mẹ Con"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

02/05/1923

Sinh

Tại Phú Nhai, Việt Nam

10/06/1960

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

30/10/1979

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

08/12/1979

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

14/03/1989

Qua đời

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

 

Lễ giỗ thứ 18 Ðức Cố Giám Mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh mục tử Hòa Bình

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page