Tường thuật Khóa Họp
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu
ngày thứ Hai 18/10/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu ngày thứ Hai 18/10/99.

Sau những ngày làm việc thứ Năm 14/10/99, thứ Sáu 15/10/99 và buổi sáng thứ Bẩy 16/10/99 theo từng nhóm, sáng thứ Hai (18.10.99) , các Nghị phụ đã trở lại họp chung, để nghe đọc các "Ðề Nghị" (Propositiones) do chính các ngài thảo luận và soạn thảo trước đó trong các nhóm. Sau khi đã được bỏ phiếu chấp thuận, các đề nghị này sẽ được đệ trình lên ÐTC, để giúp cho việc soạn thảo Văn Kiện của Khóa Họp. Văn kiện này được gọi và "Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục".

Và sau khi đã bỏ phiếu về các đề nghị, các Nghị phụ nghe đọc "bản thảo của sứ điệp" chung kết sẽ được gởi cho Dân Chúa trong ngày bế mạc Khóa Họp.

Sáng thứ Hai 18.10.99, lúc 9:00, các nghị phụ họp chung tại Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục, với sự hiện diện của ÐTC. Ðây là phiên họp chung thứ 16 kể từ ngày khai mạc tới lúc này. Sau giờ kinh Phụng Vụ, các nghị phụ đã nghe đọc Bản Tổng Hợp các đề nghị. Bản tổng kết nầy công việc của hai vị Thư Ký riêng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, của các Vị Ðiều Hành các nhóm, dưới sự hướng dẫn của Ðức Hồng Y Rouco Varela, Tổng Giám Mục Madrid, Thuyết trình viên chính của Khóa Họp. Mục đích công việc của những ngày này là làm sao đạt tới một sự ưng thuận chung về những đề nghị đã được các nhóm đưa ra. Bản đề nghị chung được coi là rất cần thiết để đệ trình lên ÐTC, làm như bản văn căn bản cho việc soạn thảo Văn Kiện chung kết của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, được gọi là "Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng", như các khóa trước đây.

Trong phiên họp chung thứ 16, vào sáng thứ Hai 18/10/1999, sau khi nghe đọc Bản Tổng Hợp các đề nghị, Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục giáo phận Genova (Tây-Bắc Ý), chủ tịch Ủy Ban soạn thảo sứ điệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi cho Dân Chúa, đã trình bày "Dàn bài của Sứ Ðiệp". Sau đó có 25 nghị phụ phát biểu ý kiến về dàn bài này.

Chiều thứ Hai 18/10/1999, suốt ngày thứ Ba 19/10/1999 và sáng thứ Tư 20/10/1999 các nghị phụ lại làm việc tại các nhóm nhỏ, để thảo luận về những đề nghị sửa chữa. Các bản sửa chữa của các nhóm sẽ được các Vị Ðiều Hành từng nhóm trao cho Vị Thư Ký riêng của Khóa Họp. Kết quả của công việc sẽ được trình bày dưới hình thức "Bản tổng kết các đề nghị", trong phiên họp thứ 17, vào sáng thứ Năm 21.10.1999, Thứ Sáu, 22.10.1999 là ngày làm việc sau cùng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục và vào lúc trưa sẽ có cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh để kết thúc Khóa Họp và để phổ biến Sứ Ðiệp của các Nghị Phụ gửi cho Dân Chúa.

Thứ Bẩy 23.10.1999 thánh lễ trọng thể bế mạc trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, do ÐTC chủ sự. Sau đó, ÐTC dùng bữa trưa tại Cư Xá Thánh Marta với tất cả các vị tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page