Bài phát biểu
tại Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục
của Ðức Cha Jozsef Temfli
Giám Mục giáo phận Oradea Mare del Latini
về nạn phá thai và một số vấn đề khác

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài phát biểu tại Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục của Ðức Cha Jozsef Temfli, Giám Mục giáo phận Oradea Mare del Latini, bên Rumani, về nạn phá thai và một số vấn đề khác.

Tôi xin ký thác cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu những đề nghị sau đây:

1 - Tư tưởng luôn luôn có thể tranh luận được của cá nhân không bao giờ được đưa đến cái chết của một con người. Cả việc phá thai do các bác sĩ khuyên, là một tội giết người và do đó không thể biện minh được.

2 - Cả việc chấm dứt sự sống luôn luôn ở trong tay Chúa. Vì thế, cũng vậy, cả việc làm cho chết êm dịu phải coi như tội giết người và vì là tội, nên phải từ chối.

3 - Việc ra đi khỏi nước phải được ngăn cản, bởi vì nó đem đến sự phân tán nhiều gia đình và việc bỏ rơi trẻ em và các người già cả.

4 - Tài sản của Giáo Hội bị tịch thu dưới chế độ cộng sản phải được trả lại tại tất cả các nước, vì thế tại cả Rumani nữa. Nơi nào không thể được, nhà nước phải bồi thường cho Giáo Hội bằng những hình thức khác.

5 - Việc giảng dạy tôn giáo và nền giáo dục của Giáo Hội phải được bảo đảm bởi luật pháp, từ vuờn trẻ đến đại học và phải được coi ngang hàng với việc giáo huấn của nhà nước.

6 - Giáo Hội cộng tác với nhà nước cách xây dựng, nhưng khước từ mọi hình thức áp đặt bất công về phía nhà nước. Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo Hội phải được ghi dấu bằng việc tương trợ, bằng sự bình dẳng về các quyền và các bổn phận, mỗi bên trong lãnh vực của mình, không lẫn lộn, không lấn át, không xâm chiếm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page