Bài phát biểu
tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục
của Ðức Hồng Y William Walkefied Baum
Chánh Tòa Xá Giải
về Bí Tích Hòa Giải trong đời sống các Giám Mục

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài phát biểu tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục của Ðức Hồng Y William Walkefied Baum, Chánh Tòa Xá Giải, về Bí Tích Hòa Giải trong đời sống các Giám Mục.

Ðức Hồng Y nói: Thượng Hội Ðồng Giám Mục là cơ hội thuận tiện để kiểm điểm chu đáo lương tâm chúng ta, cách riêng đối với việc thi hành Thừa Tác Vụ của chúng ta. Trong mấy ngày trước đây, chúng ta đã nghe những lời sau đây của Thánh Gregorio Cả Giáo Hoàng nói với các anh em mình trong Chức Giám Mục rằng: "Các vị chủ chăn phải chú ý trong quyết định: khi nào phải yên lặng, khi nào phải nói lên những lời mà mình biết chắc chắn là có ích. Các vị chủ chăn lười biếng thường hay sợ hãi nói lên cách tự do, và sợ nói lên cái phải nói, vì sợ mất lòng dân. Như khi bị bắt buộc phải nói lên chính Chân Lý, thì chắc chắn là lúc đó các ngài không lo lắng cho đàn chiên như được chờ đợi nơi các vị chủ chăn mình; và một khi phải lo lắng như vậy, các Giám Mục lại hành động như những người làm thuê xấu, trốn chạy, khi cho sói đến gần đàn chiên. Nếu một vị chủ chăn sợ hãi nói lên những gì hợp lý, thì sự yên lặng của ngài có nghĩa gì, nếu không phải là trốn tránh? Vì thế, cách phanh phui tội lỗi là lời tố cáo tội lỗi, bởi vì một lời của việc lên án tội lỗi sẽ phanh phui tội lỗi, cả khi người phạm tội không thể nhận ra nó" (Phụng vụ giờ Kinh, Chúa Nhật 27 năm A).

Ðức Hồng Y còn nói tiếp như sau: Trong các vấn đề trầm trọng của thời nay có sự ngu dốt đạo lý và lẫn lộn lan tràn khắp nơi. Một thần học sai lầm, không những về Giáo Hội, các Bí Tích và giáo lý luân lý, nhưng cả về các Mầu Nhiệm nền tảng của Ðức Tin nữa: Chúa Ba Ngôi - Mầu Nhiệm Nhập thể - Vai trò của Chúa Giêsu Kitô như đấng trung gian, ... cũng đem ra tranh luận bằng nhiều cách và bị tương đối hóa. Những sai lầm này không những gặp thấy tại các Phân Khoa Thần Học, nhưng ngày nay còn nhận thấy trên mọi cấp bậc: giải thích Thánh Kinh - huấn luyện linh mục - giảng dạy Lời Chúa và việc dạy giáo lý - tác phẩm đạo có tính cách bình dân... Do đó, sức sống mạnh của Giáo Hội bị giảm bớt và đà hăng say truyền giáo hầu như bị mất đi. Ðức Hồng Y nhấn mạnh: Cần phải đẩy mạnh hoạt động của chúng ta (các Giám Mục). Cùng với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô, chúng ta là những (Thầy dạy Ðức Tin) và chúng ta được gọi để rao giảng Chân Lý cách can đảm về Chúa Kitô và nếu cần, sửa lại những sai lầm, cả khi phải đau khổ và làm cho những người chúng ta phục vụ phải đau khổ. Chúng ta xác nhận rằng: ngày nay có một sự mất đi quan niệm về tội lỗi, và do đó có sự giảm bớt việc lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Vấn đề này đã được thảo luận trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục trước và những đề nghị đã được đệ trình lên ÐTC. Tông Huấn "Hòa Giải và Sám Hối" (Reconciliatio et Paenitentia) đã đem đến một giải đáp cho lời kêu gọi và cho những đề nghị của các Nghị Phụ. Văn kiện quan trọng này đã không được đón nhận cách tương xứng. Khóa Họp này của chúng ta cần phải nhìn vào Tông Huấn của ÐTC, như nhìn vào một cuốn sách hướng dẫn. Rồi Ðức Hồng Y kết luận như sau: Và để kết thúc, mới đây ÐTC đã nhận xét như sau: Ðể trở thành vị giải tội tốt, cần phải trở nên người xám hối tốt trước đã; đây là một lời khuyên, các Giám Mục chúng ta phải quan tâm. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.


Back to Radio Veritas Asia Home Page