Lineamenta
THÐGM Hội nghị đặc biệt về Á Châu

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ
Ðịnh Hướng Tùng Thư

LỜI TỰA

"Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ và sứ mệnh yêu thương và phục vụ của Ngài tại Á Châu: Ðể họ được sống, và sống dồi dào" (Gioan 10, 10)

Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông thư Tertio Millennio adveniente, số 38 (ngày 10.11.1994) đã tỏ ý muốn triệu tập một hội nghị đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu. Một thời gian ngắn sau việc loan báo nầy, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm một Hội đồng chuẩn bị của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho cuộc hội nghị đặc biệt về Á châu, phần lớn gồm các giám mục Á châu. Từ đó Văn phòng Tổng thư ký đã bắt đầu ngay vào tiến trình chuẩn bị cho hội nghị đặc biệt nầy, bằng cách gửi một bức thư đến tất cả những giới hữu trách liên hệ của lục địa Á Châu để xin ý kiến, nghĩa là các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội Ðông phương, các thành viên của Giáo triều Rôma cũng như Liên hiệp Bề trên các Dòng lớn, nhằm mục đích thiết định một chủ đề nêu lên được tầm quan trọng hiện nay, nhu cầu chung và đòi hỏi cấp bách đặc biệt, (một chủ đề) sẽ được đem ra thảo luận trong suốt cuộc họp Hội đồng Giám mục đặc biệt nầy. Những kết quả của cuộc thăm dò ý kiến được Hội đồng chuẩn bị cho hội nghị đặc biệt về Á Châu phân tích và bàn cãi; và một loạt các ý kiến được đúc kết lại để trình lên Ðức Thánh Cha.

Ðức Thánh Cha sau khi duyệt lại các đề nghị của Hội đồng đã chọn đề tài cho Hội nghị đặc biệt: "Giêsu, Ðấng Cứu Ðộ, và sứ mệnh yêu thương và phục vụ của Ngài là Á Châu: "Ðể họ được sống, và sống dồi dào" (Gioan 10,10).

Ðề tài được chọn như thế nói lên ý định muốn đáp ứng các hoàn cảnh mà Giáo hội tại lục địa Á châu đang sống, cũng như để nhận định về các tình huống chi phối tất cả các dân tộc và các nền văn hoá của lục địa Á châu hiện nay. Khi đặt nổi vị thế trung tâm của Ðức Kitô, sứ mạng làm Trung gian và là Ðấng cứu độ duy nhất (Seul et Unique) trong chương trình vĩnh cửu về Ơn cứu độ của Thiên Chúa, Giáo hội tại Á châu và tất cả các phần tử của mình sẽ được chuẩn bị hoàn hảo hơn để chu toàn sứ mệnh rao truyền Phúc âm, tình yêu và phục vụ, của Ðức Kitô tại Á châu "để họ được sống, và sống dồi dào" (Ga 10,10).

Nhằm trình bày đề tài nầy của Thượng Hội Ðồng một cách tổng quát, Văn phòng Tổng thư ký đã hợp tác với các thành viên trong Hội đồng chuẩn bị và các nhà thần học của lục địa Á châu, để viết ra Bản đề cương (Lineamenta) tức là bản văn đầu tiên trong một loạt các tài liệu liên quan đến Hội nghị đặc biệt về Á châu. Như chính tên gọi của nó (Lineamenta), tài liệu nầy là một bản văn nêu lên những đường nét chính của đề tài. Mục đích duy nhất của bản văn là hỗ trợ việc thúc đẩy mọi người nêu lên những ý kiến hoặc nhận xét của mình. Vì lý do đó, mà ở phần cuối của tài liệu có một số câu hỏi được viết ra.

Hy vọng rằng các Lineamenta sẽ dấy lên nhiều nhận định và gợi ý của tất cả các phần tử của Giáo hội tại Á châu, giúp cho các Hội đồng Giám mục, các Thượng phụ và Tổng giám mục Giáo chủ của các Giáo hội Ðông phương có được những dữ kiện cần thiết để viết ra những bản trả lời chính thức. Do đó, bản văn Lineamenta sẽ không thuộc vào nghị trình của Hội nghị đặc biệt nầy. Một "Tài liệu để làm việc" (Instrumentum laboris) sẽ được viết ra sau nầy, dựa trên các câu trả lời chính thức từ lục địa Á châu gửi về và từ các bộ và cơ quan của Giáo triều Rôma cũng như Liên hiệp Bề trên các Dòng lớn. Các cơ sở nầy sẽ tóm kết nội dung thiết yếu của nhiều ý kiến đóng góp khác nhau mà họ nhận được, sử dụng phần thiết yếu đó để soạn ra các phúc trình chính thức gửi về cho Văn phòng Tổng thư ký. Các câu trả lời cô đọng như thế sẽ giúp cho các Nghị phụ trong Hội nghị đặc biệt có được dữ kiện cần thiết hầu đào sâu chủ đề có tầm quan trọng hết sức lớn lao của Giáo hội tại Á châu.

Vì thế, tất cả Giáo hội tại Á châu được mời gọi để tham gia (công tác): Giáo sĩ dòng-triều, tu sĩ nam nữ, giáo dân nam nữ, chủng viện và học viện thần học, hội đồng mục vụ, phong trào và nhóm công giáo, cộng đoàn giáo xứ cũng như tất cả các tổ chức giáo hội. Càng có nhiều câu trả lời, thì nguồn tài liệu càng đầy đủ và thiết yếu cho các vị có phần vụ biên soạn các phúc trình chính thức. Việc tham gia tích cực đó còn giúp cho bản văn làm việc có nội dung đầy đủ và thiết thực - bản văn mà Hội nghị đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục cho Á châu tập chú vào để thảo luận.

Khi chuẩn bị trả lời cho Lineamenta, nên lưu ý các điểm sau đây: số lượng và nội dung đa biệt của các câu hỏi ở phần cuối bản văn nầy đã được chọn lựa và sắp xếp như những dụng cụ hướng dẫn, đưa các suy tư về chủ đề của Hội nghị đặc biệt cho Á châu. Do đó, các câu hỏi, chứ không phải là bản văn của Lineamenta, cần được dùng làm căn bản cho tất cả các câu trả lời. Trong khuôn khổ ấy, tất cả các nhận định nên minh nhiên nêu lên và qui chiếu các câu hỏi liên quan. Và cũng không nhất thiết phải trả lời tất cả các câu hỏi. Tùy hoàn cảnh cá nhân cụ thể, và khi ai thấy câu hỏi nào xem ra quan trọng đối với mình thì tự do chọn lựa để trả lời.

Về lục địa Á châu, các câu trả lời của các cộng đoàn bên trong một tổng giáo phận hoặc một giáo phận, được gửi về cho Giám mục địa phương, để vị nầy dùng các dữ kiện ấy viết bản trả lời của mình. Bản trả lời của Giám mục sau đó được thông tri cho Hội đồng Giám mục liên hệ. Các đề nghị của các Hội đồng Giám mục và của Giáo triều Rôma, cũng như Liên hiệp các Dòng tu lớn, sẽ được chuyển về Văn phòng Tổng thư ký trễ nhất vào ngày 01.8.1997. Những ai mong ước đóng góp cách nầy hay cách khác vào tiến trình suy tư nầy nên lưu ý về thời điểm nầy.

Bản văn Lineamenta được phổ biến, một giai đoạn khó khăn nhằm chuẩn bị cho Hội nghị đặc biệt bắt đầu, một thời kỳ cần đến sự hợp tác và lời cầu nguyện của mỗi một phần tử của Giáo hội. Mầu nhiệm hiệp thông dạy bảo chúng ta rằng Giáo hội trải vượt qua các biên giới của một quốc gia hay một lục địa và ngay cả vượt lên thế giới như chúng ta thường biết đến xuyên qua thời gian và vô tận. Giáo hội tại Á châu chuẩn bị cho ngày hội đặc biệt của mối hiệp thông các Giám mục, Giáo hội đó cũng mừng (biến cố ấy) trong mầu nhiệm hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ. Với tinh thần nầy, Giáo hội tại Á châu, trong giai đọan chuẩn bị, sẽ được sự hỗ trợ nhờ lời cầu nguyện và các việc làm phúc đức của tất cả các phần tử của Giáo hội, đặc biệt của Cộng đồng thiên quốc các thánh và các vị tử đạo Á châu; và trong mọi sinh hoạt của mình, Giáo hội ấy hướng về Ðức Trinh nữ Maria để được Ngài luôn phụ giúp.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page