Những góp ý chuẩn bị
THÐGM Á Châu (19/04/98 - 14/05/98)

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ
Ðịnh Hướng Tùng Thư

Lời nói đầu

Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu là một biến cố lớn không những cho Giáo hội tại Á Châu, mà còn là một thách đố và cũng là niềm hy vọng cho sinh hoạt Giáo hội hoàn vũ hướng về những năm của ngàn năm thứ ba.

Thách đố, vì đây là cơ hội có tầm cỡ qui mô nhất trong lịch sử Kitô giáo để một vấn đề có tầm vóc quyết định không những cho chính Giáo hội Công giáo, mà cho cả nhân loại nói chung, được nêu lên:

- Liệu rằng lối suy tư và văn hoá Hy Lạp - Tây phương có phải là con đường độc đạo để diễn đạt chân lý, là thước đo giá trị các nền văn hoá khác, được kết chặt với đức tin Kitô giáo và ngay cả vận mệnh lịch sử nhân loại như một định mệnh bất kháng hay không?

- Hoặc ngoài truyền thống Hy Lạp - Tây phương còn có nhiều phương cách rất phong phú đưa con người hướng về chân lý, mà đức tin Kitô giáo cần tiếp nhận như những bước chuẩn bị cần phát huy để hoàn thành trong Ðấng đã từng nói: "Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để làm nên trọn" (Mt 5, 17)?

Những bản văn của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới của Toà Thánh, cũng như các bản trả lời của Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa chúng ta vào sự tươi mát của Cộng đồng Kitô giáo thủa ban đầu, và niềm hy vọng cứu độ của Ðấng đã chiến thắng các ranh giới gò bó của thời gian và không gian.

Từ Giáo hội của Ðấng đã sinh ra trong một hang đá ngoài đồng tại Bê-lem, hôm nay Thượng Hội đồng Giám mục cho Á châu là dấu chỉ giúp mỗi Kitô hữu chúng ta chứng thực đoạn Tin Mừng:

"... Những đạo sĩ từ phương Ðông đến Giêrusalem, nói rằng: "Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời Ðông và chúng tôi đến yết bái Ngài." (Mt 2, 1-2)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page