Vài điểm đáng chú ý
trong bài Phát Biểu Quan Trọng
của Ðức Hồng Y DIONIGI TETTAMANZI
Tổng Giám Mục GENOA, Bắc Italia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài điểm đáng chú ý trong bài Phát Biểu Quan Trọng của Ðức Hồng Y DIONIGI TETTAMANZI, Tổng Giám Mục GENOA, Bắc Italia.

Tin Roma (RG 5/10/99): Trong phiên họp chung sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 10/1999, Ðức Hồng Y TETTAMANZI đã phát biểu nhắc đến tinh thần cần có nơi các nghị phụ tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu vừa đồng thời vạch rõ đâu là trung tâm của những vấn đề của Âu Châu ngày nay.

Về tinh thần cần có, Ðức Hồng Y Tettamanzi đã phát biểu như sau: "Ðược gọi nói lên tiếng nói của Hy Vọng và mang đến niềm Hy Vọng cho Âu Châu xem ra như đang mất hy vọng, chúng ta cần phải nói lên tiếng nói của mình với tinh thần đầy hy vọng (speak with hope). Ðây là điều kiện căn bản để có thể nói lời hy vọng cho Âu Châu ngày nay, và thông truyền niềm hy vọng và tin tưởng cho các linh mục cũng như cho mọi thành phần Dân Chúa trong các cộng đoàn Giáo Hội chúng ta có trách nhiệm chăm sóc. Ðây là tinh thần lạc quan tươi vui phát sinh từ đức tin chúng ta vào sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ðấng đã không bỏ rơi Giáo Hội và con người, và tiếp tục sai Chúa Thánh Thần xuống để biến đổi Âu Châu. Ðây là điều đã xảy ra trong lịch sử hai ngàn năm qua. Và ngày nay, vẫn còn những dấu chỉ nói lên sự hiện diện và hàng động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội. Chúng ta có thể nói về hy vọng và nói với tinh thần hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu hiện diện trong lịch sử Âu Châu và lịch sử Giáo Hội, và vì chúng ta tin rằng Ngài là sự cứu rỗi duy nhất của mọi người. Ðó là Lời Tuyên Xưng Ðức Tin của chúng ta vào Ðấng là Chúa của lịch sử mà chúng ta có thể và phải cống hiến cho Âu Châu ngày nay."

Và trung tâm của những vấn đề mục vụ mà Giáo Hội Công Giáo gặp phải tại Âu Châu ngày nay, là vấn đề "Ðức Tin vào Chúa Giêsu Kitô", như được nhắc đến trong tập Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu kỳ II nầy. Ðức Hồng Y Tettamanzi đã nêu ra những câu hỏi sau đây: Chúng ta là nguời "Kitô" cho đến mức độ nào đây? Chúng ta tin được bao nhiêu rằng Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện giữa chúng ta và cho chúng ta? Vấn đề quan trọng của chúng ta không phải là vấn đề những người không Kitô hay những người "không được rửa tội". Ðó là vấn đề những nguời Kitô cần được trợ giúp để TIN NHIỀU HƠN vào Chúa Giêsu Kitô. Cám dỗ nghiêm trọng là cám dỗ sống dường như thể không có Chúa Kitô nữa. (etsi Christus non daretur).


Back to Radio Veritas Asia Home Page