Những công việc quan trọng
đang chờ đợi ÐTC
trong tháng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những công việc quan trọng đang chờ đợi ÐTC trong tháng 10 tới đây.

Vatican - 24.09.99 - Phủ Giáo Hoàng loan báo: Thứ Sáu mồng một tháng 10/1999 tới đây, ÐTC sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để khai mạc Khóa Họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Âu. Ðề tài của Khóa Họp này là: "Chúa Giêsu Kitô sống động trong Giáo Hội, nguồn mạch của hy vọng cho Châu Âu".

Phủ Giáo Hoàng cho biết thêm: Ngày 19 tháng 10/1999 tới đây, ÐTC sẽ tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Ý, ông Carlo Arzeglio Ciampi tới viếng thăm chính thức Tòa Thánh. Ðây là chuyến viếng thăm chính thức thứ 12 của Vị Quốc Trưởng Ý tại Vatican, kể từ ngày thành lập Nền Cộng Hòa (1948).

Dưới triều Giáo Hoàng Ðức Pio XII (1939-1958) có ba vị Tổng Thống viếng thăm: De Nicola, Einaudi và Gronchi - Ðức Gioan XXIII (1958-1963) có hai vị: Tổng Thống Gronchi và Segni - Ðức Phaolô VI (1963-1978) có ba vị: Segni, Saragat và Leone - Ðức Gioan Phaolô II (1978 đến nay) đã có ba vị viếng thăm: Pertini, Cossiga và Scalfaro. Và lần tới đây, tức lần thứ 12, cũng Ðức Gioan Phaolô II sẽ đón tiếp Tân Tổng Thống Ciampi.

Tổng Thống Ciampi đã được bầu làm Quốc Trưởng cách đây ít tháng thay thế ông Scalfaro mãn nhiệm kỳ. Ông đã đến gặp ÐTC, sau khi được bầu làm Tổng Thống, nhưng với tư cách riêng. Tân Tổng Thống là người Công Giáo tốt, một nhà kinh tế nổi tiếng quốc tế. Ðang lúc giữ chức Thống Ðốc Ngân Hàng quốc gia Ý, ông được Tổng Thống Scalfaro mời ra lập chính phủ. Ông không thuộc đảng phái chính trị nào tại Ý. Trước khi được bầu làm Tổng Thống, ông giữ chức Tổng Trưởng Tài Chánh trong Chính Phủ của Thủ Tướng Prodi, hiện nay là Thủ Tướng chính phủ Liên Hiệp Châu Âu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page