Cuộc họp báo về
Khóa Họp khoáng đại
của Thượng Hội Ðồng về Châu Âu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo về Khóa Họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng về Châu Âu.

Vatican - 30.09.99 - Sáng thứ Năm 30.09.99, trước ngày khai mạc Khóa Họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Âu, Ðức Hồng Y Jan Shcotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng, chủ tọa cuộc họp báo, để giải thích cho giới báo chí: ý nghĩa, diễn tiến và những áp dụng trong tương lai. Ðức Hồng Y nhắc lại: Thượng Hội Ðồng Giám Mục là dụng cụ rất được Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II dùng đến: 15 khóa họp, trong đó có 8 khóa đặc biệt; và Triều Giáo Hoàng Ðức Phaolô VI (1963-1978) có 4 khóa họp. Con số các nghị phụ là 179, trong đó có 72 vị do ÐTC bổ nhiệm - 84 vị được các Hội Ðồng Giám Mục các nơi lựa chọn. Ngoài các Nghị Phụ còn có 10 phái đoàn của các Giáo Hội Kitô khác - 19 giáo dân chuyên viên và dự thính, trong đó có 8 phụ nữ và một đặc ủy của Cộng Ðồng đại kết Taizé.

Như các Khóa Họp khoáng đại trước đây, sau các phiên họp chung tại Phòng Thượng Hội Ðồng, các nghị phụ sẽ họp nhóm. Lần này có 9 nhóm nhỏ (circuli minores) được chia theo các tiếng nói: 3 nhóm tiếng Ý - 2 nhóm tiếng Pháp - 2 nhóm tiếng Anh - một nhóm tiếng Ðức - một nhóm tiếng Tây Ban Nha và một nhóm tiếng Bồ Ðào Nha. Không còn nhóm Latinh nữa, vì trên thực tế, trong lúc họp nhóm, các vị lại nói tiếng Ý. Về việc đóng góp của các Hội Ðồng Giám Mục các nước, Ðức Hồng Y Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng cho biết: lần này rất tích cực: tức là hơn 70%. Nhờ sự góp ý kiến này, mới có thể soạn thảo Văn Kiện làm việc. Các đề tài được nêu lên: có những đề tài về chính trị và xã hội; nhưng được đặt sau các đề tài liên hệ đến đức tin. Trước hết việc mất đạo - việc tục hóa và việc mỗi ngày mỗi thiếu thêm mãi về sự hiểu biết đức tin, tuy trên cấp bậc khác nhau, nhưng đây là đặc điểm của tình hình chung hiện nay tại Châu Âu. Tiêu chuẩn lựa chọn các đại biểu lần này có thay đổi, để những Hội Ðồng Giám Mục nhỏ bé cũng có đại diện tại Khóa Họp. Một sự khác thường: lần này có mấy nghị phụ không thuộc Hội Ðồng Giám Mục nào, như Giám Mục Gilbratar, Lichtenstein ... cũng tham dự.


Back to Radio Veritas Asia Home Page