Giáo Lý - Giáo Luật - Công Ðồng Vatican

Quy Chế Phụng Vụ - Tài Liệu Năm Thánh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Công Ðồng - Giáo Luật:

Công Ðồng Vatican II

Bộ Giáo Luật

 

Phụng Vụ - Bí Tích:

Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma

Hỏi Ðáp Về Việc Nêu Tên Ðức Giám Mục Trong Kinh Nguyện Thánh Thể

Ðôi nét về Mùa Vọng

40 ngày mùa Chay được tính thế nào Mùa Chay bắt đầu khi nào

Màu sắc phụng vụ trong Tuần Thánh

Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về Nghi thức Rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly

Ðôi nét về ba loại Dầu Thánh

Lịch sử của bánh lễ Từ ổ bánh mì đến bánh lễ hiện nay

Tại sao Giám Mục thay đổi mũ trong suốt thánh lễ

Vị chủ sự khoác một Khăn choàng trên vai khi Ban phép lành trong Phụng Vụ Chầu Thánh Thể

Bản Chú giải Gestis Verbisque của Bộ Giáo Lý Ðức Tin về Tính Thành sự của các Bí tích

 

Giáo Lý:

Toát Yếu Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo

Giáo Lý Thêm Sức năm thứ nhất

Những Ðiểm thay đổi trong Sách Giáo Lý Mới

Một Vài Gợi Ý Về Việc Dạy Giáo Lý

Chân Lý và Tự Do tài liệu Giáo Lý cho người trưởng thành

Quy định về thủ tục Hôn Phối áp dụng cho toàn Giáo Hội tại Việt Nam

Quan điểm của Giáo hội về hôn nhân đồng tính

Thư của Ðức Thánh Cha gửi cho Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin

 

Mạch Nước Vọt Lên Sự Sống Ðời Ðời

Là tất cả trong mọi sự

Thời Ðiểm Hồng Ân

Tài Liệu của Ủy Ban Năm Thánh 2000

Tìm Ðến Ðức Kitô

Hướng Về Ðức Kitô

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Taiwan Home Page