Những Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa

trong tháng 9 năm 2021

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Suy Niệm Lời Chúa, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Suy Niệm Lời Chúa vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


 

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 30/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 29/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 28/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 27/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 26/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 25/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 24/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 23/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 22/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 21/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 20/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 19/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 18/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 17/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 16/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 15/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 14/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 13/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 12/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 11/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 10/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 9/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 8/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Ba 7/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Hai 6/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Bảy 4/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Sáu 3/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Năm 2/09/2021  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày thứ Tư 1/09/2021  (download)

 

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2021

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page