Suy niệm Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thương xót như Chúa Cha

(Misericordes sicut Pater)

 

 


 

Thương xót như Chúa Cha (Misericordes sicut Pater)

 

Bài 1 : Thiên Chúa chúng ta đầy lòng thương xót

Bài 2 : Bài ca của Ðức Ma-ri-a Bài ca lòng Chúa xót thương

Bài 3 : Ðọc sách Giôna nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót

Bài 4 : Cái nhìn của Ðức Giêsu

Bài 5 : Ðức Giê-su, vị Mục Tử Nhân Lành

 

Cửa Thánh

Giáo Hội nơi mọi người gặp được lòng thương xót

Xuống trần vì lòng xót thương

Cần được thương xót

Luận thần học về Lòng Chúa Thương Xót

Hối Hận

 

Văn phòng HÐGMVN (2015)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page