Ðức Maria Trong Tân Ước

Tác Giả: Linh Mục Augustin George

Người dịch: Giáo Sư Nguyễn Ðăng Trúc

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Dẫn Nhập

 

Việc khám phá ra Ðức Maria trong Tân Ước xuất hiện chậm, nhưng kỳ cùng với Luca và Gioan Mẹ xuất hiện rất rõ.

Trong tập nghiên cứu nầy, chúng ta sẽ đi từng giai đoạn một: sau khi tra cứu những đợt đầu của Tân Ước (ở đợt nầy thực sự không có bóng dáng của Maria), chúng ta sẽ cố gắng nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài, và đặc biệt lưu ý đến những câu hỏi đã được đặt ra cho các tác giả Tân Ước. Việc đó quan trọng vì khi chúng ta đọc những bản văn nầy để tìm hiểu về Maria, thường chúng ta hay nêu lên các câu hỏi của chính chúng ta ngày nay chứ không phải là những câu hỏi mà các bản văn thực sự muốn trả lời.

Ðây là những phần trong tập nghiên cứu của chúng ta:

- Lời rao giảng của các Tông Ðồ

- Việc hình thành của các bản Tin Mừng của chúng ta

- Các bản Tin Mừng thời thơ ấu Chúa

- Các bản Tin Mừng của Gioan

 

Centre de recherches religieuses

André de Phú Yên

(C) Copy Right by Ðịnh Hướng Tùng Thư

13 g rue de l'ILL, F. 67116 Reichstett, France

Tái Bản 2004

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page