Ðức Maria Trong Tân Ước

Tác Giả: Linh Mục Augustin George

Người dịch: Giáo Sư Nguyễn Ðăng Trúc

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lời giới thiệu

 

Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

Chủ tịch Uỷ Ban Văn Hóa

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Công đồng Vaticanô II đã dành chương VIII cũng là chương cuối của Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân về Mầu Nhiệm Giáo Hội để nói đến Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo Hội. Bản văn nầy dựa vào nguồn Kinh Thánh, được bổ sung bởi một tài liệu quan trọng khác do giáo hoàng Phaolô VI công bố, mang tựa đề Marialis Cultus.

Cuốn Ðức Maria trong tân ước mà độc giả cầm trong tay là một tài liệu nghiên cứu cô động liên quan đến nội dung đó, do linh mục Augustin George, một thần học gia công giáo về Thánh Kinh và Thánh Mẫu Học biên soạn.

Người công giáo Việt-Nam tha thiết kính mến và tôn sùng Ðức Mẹ, nhưng lòng sùng kính của chúng ta cần được soi dẫn bởi mạc khải tìm thấy nơi Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo hội. Chúng ta cần biết nhiều hơn, biết trong sự thật mạc khải về Mẹ Maria để, qua lời nhắn nhủ "anh chị hãy làm đều Chúa Kitô dạy làm", Mẹ sinh Chúa Kitô và làm cho Ngài lớn lên nơi cuộc sống Ðạo hằng ngày của chúng ta.

Ước mong tài liệu về đào tạo Kitô giáo nầy, do Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo Chân Phước Anrê Phú-Yên dịch và xuất bản, mang lại nhiều kiến thức thần học căn bản cho người tín hữu công giáo Việt-Nam chúng ta về Thánh Mẫu Học.

 

Lễ Ðức Mẹ dâng mình vào Ðền Thánh

Ngày 21 tháng 11 năm 2003

+ Giuse Vũ Duy Thống

 

Centre de recherches religieuses

André de Phú Yên

(C) Copy Right by Ðịnh Hướng Tùng Thư

13 g rue de l'ILL, F. 67116 Reichstett, France

Tái Bản 2004

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page