Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Ðình

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 10 Quanh Năm Năm A

 

Bài Ðọc I: Hs 6, 3b-6

"Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ".

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa. Người sẵn sàng xuất hiện như vừng đông, và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất.

Hỡi Ephraim, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì thế, Ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và Ta dùng lời từ miệng Ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng. Vì chưng, Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 49, 1 và 8. 12-13. 14-15

Ðáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa Cứu độ (c. 23b).

Xướng: 1) Chúa là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. - Ðáp.

2) Nếu Ta đói, Ta không cần phải nói với ngươi, vì Ta là chủ địa cầu và mọi cái chứa đầy trong đó. Phải chăng Ta thèm ăn thịt bò, hay là Ta thèm uống tiết dê ư? - Ðáp.

3) Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn hứa cùng Ðấng Tối Cao. Ngươi hãy kêu cầu Ta trong ngày khốn khó, Ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ kính trọng Ta. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Rm 4, 18-25

"Ông vững tin mà làm sáng danh Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, mặc dầu Abraham tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế". Và lòng tin ông không nao núng, mặc dầu ông nhìn đến thân xác cằn cỗi của mình - vì ông đã gần trăm tuổi-, và tuổi già tàn tạ của Sara. Ông đã không cứng lòng hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa, trái lại, ông vững tin mà làm sáng danh Thiên Chúa, ông biết chắc chắn rằng Thiên Chúa có quyền năng thi hành điều Người đã hứa. Bởi đấy, "việc đó đã được kể cho ông là sự công chính".

Vì khi chép rằng: "Ðã được kể cho ông", thì không phải chỉ chép vì ông mà thôi, mà vì chúng ta nữa, là những kẻ tin vào Ðấng đã cho Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại, Người đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được công chính hoá.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 9, 9-13

"Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: 'Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ'. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đã gọi Mátthêu, một người thu thuế, hạng người bị coi là tội lỗi. Ông đã đi theo Ngài không chút do dự. Việc gọi Mátthêu và việc Ðức Giêsu ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, cho thấy Ngài tỏ lòng ưu ái đối với họ. Những người Pharisêu thắc mắc và chỉ trích Ðức Giêsu, nhưng Ngài đã trả lời bằng cách nêu rõ sứ mệnh của Ngài: sứ mệnh của một vị lương y, một vị mục tử nhân hiền luôn yêu thương săn sóc những con chiên đau ốm và bị thương. Chỉ có những ai nhận ra mình đang đau yếu, bệnh tật, tội lỗi mới được Ðức Giêsu cứu chữa. Còn ai tự cho mình công chính, không cần đến Ðức Giêsu thì không được hưởng ơn cứu độ.

Mỗi người chúng ta đã đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta phải biết yêu thương cảm thông với những yếu đuối của anh chị em. Ðồng thời, cùng với Ðức Giêsu chúng ta có nhiệm vụ dẫn đưa những anh em lầm lạc trở về trong tình yêu thương của Chúa.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bệnh hoạn, yếu đuối và tội lỗi của mình. Chúng con biết đến với Chúa để được Chúa yêu thương tha thứ. Chúng con cũng biết đến với anh em để cảm thông, chia sẻ những yếu đuối trong tình yêu thương, trân trọng. Bởi vì tất cả chúng con đều mang phận thấp hèn, nhưng Chúa đã cho chúng con được ơn cứu độ và trở nên con cái Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page