Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Ðình

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 27 tháng 12

(Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Thánh Gioan Tông Ðồ

 

Bài Ðọc I: 1 Ga 1, 1-4

"Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy".

Bắt đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã sờ đến về Ngôi Lời hằng sống: là sự sống đã tỏ hiện, và chúng tôi đã từng thấy, chúng tôi làm chứng và chúng tôi loan truyền cho các con sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha và đã tỏ hiện cho chúng ta. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, thì chúng tôi loan truyền cho các con, để các con hiệp nhất với chúng tôi, và chúng ta hiệp nhất với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, Con của Người. Chúng tôi viết các điều này để các con vui mừng và niềm vui của các con được trọn vẹn.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 11-12

Ðáp: Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu. - Ðáp.

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. - Ðáp.

3) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa và hãy ca tụng thánh danh Người. - Ðáp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 20, 2-8

"Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Ngôi mộ trống và những khăn liệm, dải vải... là dấu chứng cho sự Phục Sinh của Ðức Kitô. Người "môn đệ Chúa yêu" đi vào, ông thấy và ông đã tin. Quả thực, Ðức Giêsu đã chiến thắng sự chết để đi vào cõi sống vĩnh cửu; đã vượt ngục tội lội, hận thù để bước lên Thiên Ðàng tình yêu vinh sáng. Cuộc chiến thắng của Ðức Giêsu là cuộc chiến thắng của tất cả và riêng mỗi người chúng ta. Trong Ðức Giêsu và cùng với Ngài, chúng ta được dự vào cuộc sống Thần Linh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban Ðức Giêsu cho chúng con. Trong Ngài, chúng con sẽ chiến thắng đau khổ và sự chết. Từ nay, cuộc sống của chúng con là những chuỗi ngày đầy niềm vui. Dù ở giữa thế gian, nhưng chúng con không thuộc về thế gian nữa. Chúng con mong mõi trở về tổ ấm bên lòng Cha, quê hương đích thực và vĩnh cửu của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page