Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Ðình

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

 

Bài Ðọc I: Xp 3, 1-2. 9-13

"Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó".

Trích sách tiên tri Xôphônia.

Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình.

Bấy giờ Ta sẽ cho dân Ta môi miệng thanh sạch để mọi người kêu cầu danh Chúa và nhất tâm phụng sự Người. Từ phía bên kia các sông xứ Ethiôpi, con cái những kẻ tha hương kêu cầu Ta, đem lễ vật đến dâng cho Ta.

Ngày đó, ngươi sẽ không còn phải xấu hổ vì các lỗi lầm của ngươi đã phạm đến Ta. Vì Ta sẽ cất xa khỏi ngươi những kẻ chiến thắng kiêu căng và từ đây, ngươi sẽ mãi mãi được vinh quang trên núi thánh Ta. Ta sẽ để lại giữa ngươi một dân tộc nghèo khó và thiếu thốn và họ sẽ tin tưởng vào danh Chúa. Những người Israel còn sót lại sẽ không làm điều gian ác, không nói dối, người ta không thấy chúng nói lời phỉnh gạt. Chúng sẽ như đàn chiên ăn cỏ và nghỉ ngơi, và sẽ không ai làm phiền chúng.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 và 23

Ðáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc; miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và hãy vui mừng. - Ðáp.

2) Hãy nhìn về Chúa, để các bạn sẽ vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Ngài đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Ðáp.

3) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. - Ðáp.

4) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương tan nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Ngài, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Ngài, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. - Ðáp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Này đây Chúa đến để cứu dân Người; hạnh phúc thay những ai sẵn sàng đón rước Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 21, 28-32

"Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Dụ ngôn hai người con làm nổi bật sự tương phản lời nói và hành động: nói có mà không làm: nói không nhưng lại làm. Giữa sự đối nghịch này, hành động được đánh giá là quan trọng vì hành động là dấu biểu lộ của tâm hồn. Một tâm hồn trong sáng sẽ biểu hiện qua những hành động ngay thẳng. Vì thế, Ðức Giêsu đã thẳng thắn tuyên bố: "Không phải những người nói: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ thi hành ý Cha.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay làm chúng con suy nghĩ và cảm thấy xấu hổ. Chúng con thường nói về Chúa rất hay. Chúng con đọc kinh cũng nhiều và ăn chay cũng khá. Thế nhưng cuộc sống của chúng con chưa là chứng từ của điều chúng con tuyên xưng. Chúng con tuyên xưng Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em. Thế nhưng chúng con chẳng muốn quan tâm đến ai, nhất là những anh chị em nghèo khổ. Chúng con chỉ biết sống ích kỷ, ganh tỵ, tranh dành quyền lợi, chúng con chưa dám xả thân vì tha nhân, chưa dám hy sinh cho công ích.

Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúng con xin Chúa sửa lại con người yếu hèn của chúng con. Xin Chúa hãy mặc cho chúng con một con người quảng đại, bao dung. Ðể chúng con biết sống cho Chúa và anh chị em chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page