Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Ðình

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

 

Bài Ðọc I: Ds 24, 2-7. 15-17a

"Ngôi sao từ nhà Giacóp mọc lên".

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ông, ông liền tuyên sấm và nói: "Lời sấm của Balaam, con ông Beor, lời sấm của người đang mở mắt; lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người chiêm ngắm Ðấng Toàn Năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Hỡi nhà Giacóp, doanh trại của ngươi đẹp biết bao! Hỡi Israel, chỗ cư ngụ của ngươi tốt dường nào! Nó rộng lớn như thung lũng, như những vườn bên dòng sông, như cây trầm hương mà Thiên Chúa đã trồng, như cây hương nam bên suối nước. Nước tràn ra khỏi thùng chứa, và hạt giống của ngươi được tưới dư dật. Vua ngươi sẽ trổi vượt Agag, và vương quốc ngươi sẽ uy hùng".

Balaam lại tuyên sấm và nói: "Lời sấm của Balaam, con của Beor, lời sấm của người đang mở mắt, lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người biết ý nghĩ Ðấng Tối Cao, của người xem thấy hình ảnh Ðấng Toàn Năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Tôi thấy Người, chưa phải bây giờ. Tôi thấy Người không phải gần. Một ngôi sao từ Giacóp mọc lên. Một phủ việt từ Israel xuất hiện".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. - Ðáp.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Ðáp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Chúa đến, hãy ra đón Người; chính Người là Hoàng tử Bình an. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 21, 23-27

"Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: "Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?" Chúa Giêsu trả lời: "Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?" Họ bàn tính với nhau rằng: "Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri". Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không được biết". Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Các thượng tế và kỳ mục chất vấn khi Ðức Giêsu giảng nơi Ðền Thờ. Theo truyền thống Do Thái, khi Ðấng Cứu Thế xuất hiện phải có những điềm lạ trên trời, trong khi đó nơi Ðức Giêsu, họ chỉ thấy Chúa chữa bệnh chứ không làm phép lạ động trời, nên họ muốn Ðức Giêsu chứng minh Ngài là Ðấng Thiên Sai. Thay vì trả lời họ, Ðức Giêsu đặt trước mặt họ một câu hỏi về phép rửa của Gioan Tẩy Giả, xem phản ứng họ thế nào. Và bài Tin Mừng cho thấy họ thiếu chân thành, tránh né sự thật.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, giả như Chúa tỏ ra oai phong, cách biệt với con người, thì chắc Chúa dễ được chấp nhận. Nhưng vì thấy Chúa chẳng có gì đặc biệt: cũng giống chúng con mọi sự, sống hòa mình với mọi người, yêu thương và gần gũi với những người bệnh tật khổ đau, những thành phần xấu số trong xã hội, nên Chúa không được chấp nhận. Vì không thể hiểu được một Thiên Chúa lại sống đơn hèn đến thế, một Thiên Chúa lại dám khước từ tất cả đến thế để có thể sống chan hòa giữa nhân loại hèn mọn chúng con.

Ôi! Một Thiên Chúa tuyệt vời! Một Thiên Chúa yêu thương con người biết bao! mà cũng chỉ vì yêu quá đến thế để rồi cuối cùng lại bị nhân loại chối từ. Ôi! thẳm sâu thay mầu nhiệm tình yêu. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page