Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Ðình

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 11 tháng 02

Ðức Mẹ Lộ Ðức

Lễ Nhớ

 

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c

"Nay Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô ơn thái bình tựa dòng sông cả".

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Ðức Chúa phán: "Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Ðô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Ðô! Hãy cùng Giêrusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Ðô,

để được Thành Ðô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.

Vì Ðức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.

Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.

Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Ðức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Gđt 13, 18bcde.19 (Ð. Gđt 15,9d)

Ðáp: Bà làm cho giống nòi chúng ta được vinh dự lớn lao.

Xướng: 1) Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa, Ðấng dựng nên trời đất. - Ðáp.

2) Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi Người. - Ðáp.

 

Alleluia: Lc 1, 45

Alleluia, alleluia! - Lạy Ðức Mẹ đồng trinh Maria, Mẹ thật diễm phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã cho Mẹ biết. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 2, 1-11

"Trong tiệc cưới, có thân mẫu Ðức Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Ðức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến". Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Ðức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi kách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ". Ðức Giêsu đã làm dấu lạ này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đễ đã tin vào Người.

Ðó là lời Chúa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page