Ngày 24 tháng 11

Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục

và các bạn Tử Ðạo Việt Nam

(Các Lời Nguyện Thánh Lễ và Phụng Vụ Lời Chúa)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Dẫn Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (24/11/2004)

 

Dẫn Nhập Lễ

 

Ðầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Cùng với Giáo Hội khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt hướng về Giáo Hội Việt Nam, chúng ta mừng kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Họ là những chứng nhân Anh Hùng đang được hưởng kiến nhan thánh Chúa ở trên trời. Chúng ta hãnh diện vì có được Các Ngài là tổ tiên của dân tộc Việt Nam chúng ta đang cầu bầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa.

Giờ đây, với niềm vui của Ngày Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, cùng với ca đoàn, chúng ta xướng lên bài ca nhập lễ sau đây:

 

(Bài Hát Nhập Lễ...)

 

Lời Giới Thiệu trước Bài Ðọc I:

Ðoạn sách chúng ta sắp nghe có ý an ủi những tín hữu trong thời bị bách hại, những người công chính ở trong tay Chúa, và họ không còn sợ hãi trước những đau khổ, vì có Chúa ở cùng họ. Những bắt bớ, khổ cực không thể làm lung lay niềm tin của họ vào Thiên Chúa.

 

Lời Giới Thiệu trước Bài Ðọc II:

Trong Bài Ðọc II, Thánh Phaolô nhác nhở chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa, vì chúng ta được nhận biết Thiên Chúa qua Giáo Hội. Người Do Thái đòi hỏi những phép lạ, người Hy lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn những tín hữu của Chúa Kitô lại đi tìm và chấp nhận sự đau khổ của Thập Giá.

 

Lời Giới Thiệu trước Bài Phúc Âm:

Làm thế nào để nên thánh? Ðường lối nên thánh được chỉ vẽ qua 8 mối Phúc Thật mà Chúa Giêsu đã rao giảng. Là Con đường đau khổ mà Chúa Giêsu đã gánh chịu. Và chúng ta, là những môn đệ của Chúa cũng sẽ không sợ hãi trước những hy sinh gian khổ của cuộc sống Chứng Nhân, vì có Chúa Thánh Thần là Ðấng Chúa Cha đã sai đến với chúng ta và sẽ giúp chúng ta nói trước vua quan và làm chứng cho muôn người.

 

Lời Nguyện Giáo Dân:

 

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,

Cùng hiệp nhau, để mừng kính thành trì của Giáo Hội Việt Nam được xây dựng do cộng đoàn đông đảo của Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Qua lời chuyển cầu của Các Ngài, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

 

1. Xin Chúa giúp chúng ta biết chu toàn đời sống của một người Kitô hữu, trong việc tuân giữ các giới răn của Chúa và Giáo Hội, để ngày sau chúng ta cũng được hợp đoàn với Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam của Chúa trong nước vinh hiển. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

2. Xin cho Giáo Hội luôn là hiền thê hoàn hảo của Ðức Kitô, để các dân tộc nhìn thấy hình ảnh khả ái của Ðức Kitô trong nhiệm thể của Giáo Hội hữu hình. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta biết học hỏi những gương sáng nơi những vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, những người đã đổ máu đào hy sinh để làm chứng cho Chúa, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là những con cháu của các Thánh Tử Ðạo ở trên trời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

4. Xin cho những ai đang bị bách hại vì đức tin hay đang phải sống trong những hoàn cảnh thiếu tự do tôn giáo được luôn kiên vững cho đến cùng. Cũng xin cho các linh mục tu sĩ và toàn thể giáo dân Việt Nam, luôn có được mọi thuận lợi trong việc làm chứng cho Ðức  Kitô và luôn hăng say phục vụ mọi người anh chị em, đặc biệt cho những ai đang phục vụ trong các trại cùi, các trung tâm bệnh AIDS, những viện Dưỡng Lão, các BệnhViện... xin vì những công nghiệp mà họ đã hy sinh phục vụ luôn được Chúa chúc lành và luôn ban ơn bình an. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

Linh mục: Lạy Chúa, là niềm vui, là niềm hoan lạc của các tôi trung đang hưởng kiến nhan thánh của Chúa. Qua ơn thánh trợ lực của Chúa và lời cầu bầu của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam ở trên Trời, ngày sau chúng con sẽ được hợp tiếng với Các Ngài mà ca tụng Chúa trên thiên quốc. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page