Ngày 24 tháng 11

Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục

và các bạn Tử Ðạo Việt Nam

(Các Lời Nguyện Thánh Lễ và Phụng Vụ Lời Chúa)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ca Nhập Lễ

 

(Gal 6,14; 1Cor 1,18)

Vinh dự của chúng ta đặt nơi Thập Giá Chúa Kitô. Vì tiếng nói Thập Giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta.

 

Lời Nguyện Nhập Lễ

 

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử. Chúa đã cho Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Ðạo được trung thành với Thập Giá Con Chúa đã đổ máu đào ra. Nhờ lời các Ngài cầu bàu, xin cho chúng con biết đem tình yêu Chúa đến cho mọi anh chị em chúng con, và sống xứng đáng là con cái Chúa. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời.

Amen.

 

Bài Ðọc I

 

(2 Mcb 7,1.20-23.27b-29)

Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Ðức Chúa.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.

Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Ðức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con: "Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Ðấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình." Bà nói với người con út: "Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ."

- Ðó là lời Chúa.

- Tạ ơn Chúa.

 

Hoặc : (Kn 3,1-9)

Thiên Chúa đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan.

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. Và Ðức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.

- Ðó là lời Chúa.

- Tạ ơn Chúa.

 

Ðáp Ca

 

(Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6) (Ð. c.5)

Câu Ðáp : Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,

ta tưởng mình như giữa giấc mơ.

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. (Ð.)

2. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :

"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !"

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !

Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. (Ð.)

3. Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. (Ð.)

4. Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống vãi gieo;

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng. (Ð.)

 

Bài Ðọc II

 

(Rm 8,31b-39)

Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Ðức Giê-su Ki-tô, Ðấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. Ðúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

- Ðó là lời Chúa.

- Tạ ơn Chúa.

 

Hoặc : (Kh 7,9-17)

Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Tôi là Gio-an, tôi đã thấy: một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Ðấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta." Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: "A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh,đến muôn thuở muôn đời! A-men !"

Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?" Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Ðền Thờ của Người; Ðấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ."

- Ðó là lời Chúa.

- Tạ ơn Chúa.

 

Hoặc : (1Cor 1,17-25)

"Vì tiếng nói của Thập Giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta"

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi tín hữu Corintô.

Anh chị em thân mến,

Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo Thập Giá của Ðức Kitô ra hư không. Vì chưng lời rao giảng về Thập Giá là sự điên rồ với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những kẻ thông sáng". Người khôn ngoan ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở thành ngu dại sao? Vì khi thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Người, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, những người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi lại rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thập Giá, một cớ vấp phạm của người Do Thái, một sự điên rồ đối với những người ngoại hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

- Ðó là Lời Chúa

- Tạ ơn Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng

(Mt 5,10)

Alleluia, Alleluia.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Alleluia.

 

Hoặc : (1Pet 4,14)

Alleluia, Alleluia.

Nếu anh chị em bị xỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh chị em. Vì Thánh Thần Chúa ngự trên anh chị em.

Alleluia.

 

 

Phúc Âm

 

(Lc 9,23-26)

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Ðức Giê-su nói với mọi người rằng : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần."

- Ðó là Lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 

Hoặc : (Ga 17,11b-19)

Thế gian đã ghét họ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

- Ðó là Lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 

Hoặc : (Mt 10,17-22)

"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói gì; vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".

- Ðó là Lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 

Lời Nguyện trên Lễ Vật

 

Lạy Cha chí thánh xin đoái thương nhận các lễ vật chúng con dâng lên Chúa khi kính nhớ cuộc tử nạn của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Xin cho chúng con được trung thành với Chúa trong mọi nghịch cảnh cuộc đời, và nên hiến tế sống động đẹp lòng Chúa. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Ca Hiệp Lễ

 

(Mt 5,10)

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

 

Lời Nguyện Hiệp Lễ

 

Lạy Chúa, chúng con đã được nuôi dưỡng bởi cùng một bánh thiêng trong ngày mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Xin cho chúng con được hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa, và đáng nhận lãnh phần thưởng muôn đời dành cho những ai biết kiên trì trong gian lao thử thách. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page