Chúc Mừng
Ðức Tân Giám Mục Phú Cường
Phêrô Trần Ðình Tứ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page