Chúc Mừng
Tân Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt
Tân Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu
Tân Giám Mục Phêrô Nguyễn Soạn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC bổ nhiệm ba vị Giám Mục mới tại Việt Nam.

Vatican - 18.06.99 - ÐTC vừa bổ nhiệm Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn-Cao Bằng. Ðức tân Giám Mục năm nay 47 tuổi, thụ phong Linh Mục cách đây 8 năm.

Giáo Phận Lạng Sơn-Cao Bằng giáp giới Trung Quốc, được cất nhắc lên Giáo Phận năm 1960 và là giáo phận phụ thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội. Cuộc ra đi năm 1954 và vụ tấn công của Trung Quốc năm 1979 gây nên nạn khan hiếm nhân sự mục vụ và truyền giáo. Số giáo dân nay chỉ còn khoảng 5 ngàn, được chia thành 16 giáo xứ, nhưng chỉ có một Linh Mục năm nay hơn 90 tuổi và 5 Nữ Tu Ða-Minh. Dân cư trong Giáo Phận khoảng 1 triệu 700 ngàn; trong đó có rất nhiều người càng ngày càng lưu ý đến Ðạo Công Giáo. Công việc mục vụ và truyền giáo của Vị Chủ Chăn mới thật khó khăn và nặng nề.

Vatican - 18.06.99 - Cũng tại Việt Nam, ÐTC bổ nhiệm Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, hiện là Tổng Ðại Diện và Cha Sở nhà thờ Chính Tòa, làm Giám Mục phó với quyền Kế Vị Giáo Phận Long Xuyên.

Cha Giuse Trần Xuân Tiếu năm nay 54 tuổi, đã học Triết và Thần Học tại Ðại Học Urbaniana ở Roma. Trở về Giáo Phận, Cha giữ chức vụ thứ ký của Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ trong nhiều năm, rồi Giáo Sư Ðại Chủng Viện và Tổng Ðại Diện, kiêm cha sở nhà thờ Chính Tòa Long Xuyên cho tới lúc được bổ nhiệm làm Giám Mục.

Vatican - 18.06.99 - cũng tại Việt nam, ÐTC bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Soạn, hiện là Tổng Ðại Diện và cha sở nhà thờ Chính Tòa, làm Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn thế vị Ðức Cha Phaolô Huynh Ðông Các, xin hưu vì lý do tuổi tác.

Ðức Tân Giám Mục Qui Nhơn đậu Tiến Sĩ Giáo Luật tại Ðại Học Urbaniana ở Roma và có bằng về văn chương Anh tại Saigon.

Như vậy hiện nay tại Việt Nam, chỉ còn hai Giáo Phận trống ngôi: Hưng Hóa và Hải Phòng. Theo nguồn tin có thẩm quyền, thì hai Ðức Tân Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, và Tân Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu, sẽ được tấn phong vào ngày 29 tháng 6/1999 nầy, đúng ngày lễ trọng kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.Tường Thuật Thánh Lễ Phong Chức Tân Giám Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên


Back to Home