Chúc Mừng
Tân Giám Mục Chính Tòa Mỹ Tho
Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC bổ nhiệm tân Giám Mục Chính Toà Mỹ Tho, Việt Nam.

Vatican - 15.04.99 - Hôm Thứ Năm 15/04/99, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, 55 tuổi, hiện là Cha Tổng Ðại Diện Giáo Phận Ðà Lạt, làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Mỹ Tho; đồng thời ÐTC cũng chấp nhận đơn xin hưu dưỡng vì lý do tuổi tác của Ðức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam.

Cha Phaolô Ðọc sinh tại Ðà Lạt cách đây 55 năm. Hồi còn là chủng sinh ngài đã được Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám Mục Ðà Lạt, gửi sang Roma, theo học tại Ðại Học của Bộ Truyền Giáo Urbaniana. Trở về Việt Nam, cha dạy môn Thần Học Tín Lý tại các Ðại Chủng Viện Saigon, Huế và Hà Nội. Ngài giữ chức vụ Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Minh Hoà Ðàlạt từ Năm 1975 đến 1995 (cho đến khi làm Tổng Ðại Diện của Giáo Phận Ðà Lạt). Tháng Tư năm 1998, Cha đã được Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chọn làm chuyên viên tham dự Khóa Họp đặc biệt tại Roma của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu.

Việc bổ nhiệm Cha Phaolo Bùi Văn Ðọc làm Giám Mục Mỹ Tho là thành quả đầu tiên của chuyến viếng thăm tháng 2/1999 vừa qua của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Việt Nam. Tính từ tháng 2 năm 1998 đến nay, đây là lần bổ nhiệm Giám Mục thứ năm. Hiện tại, Tòa Thánh và Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam đang chờ đợi những thành quả khác nữa, trong thời gian tới đây. Hiện nay tại Việt Nam còn ba Giáo Phận không có chủ chăn là: Hưng Hóa, Lạng Sơn và Hải Phòng.


Back to Home