Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 12 tháng Giêng

hay Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh (Ga 3, 22-30)

Thoát Khỏi Cái Bóng Của Chính Mình

 

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

Ga 3,22-30

Thoát Khỏi Các Bóng Của Chính Mình

"Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." (Ga 3,30)

Suy niệm:

Có một người nọ muốn thoát khỏi cái bóng của mình... Nhưng càng trốn thì cái bóng càng đeo đuổi anh. Anh lăn lộn trên đất, anh đâm xuống nước, dù anh đi đâu, dù anh làm gì, cái bóng của anh vẫn còn đó. Có một người khôn ngoan nghe chuyện mới đến cố vấn cho anh ta. Người khôn ngoan ấy nói như sau: "Ðể thoát khỏi cái bóng của anh, anh chỉ cần đến đứng dưới bóng của một cây lớn". Gio-an Tẩy Giả, vị tiền hô của Ðấng Cứu Thế, nhưng đồng thời cũng là người luôn nép bóng trong Chúa Giê-su. Thánh Gio-an đã tóm tắt tất cả cuộc sống của ngài trong câu nói: "Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Chúa Giê-su đã có lần khen tặng Gio-an là con người cao cả nhất được sinh ra từ người nữ. Vị tiên tri được xem là cao cả nhất trong lịch sử Ít-ra-en đã lôi kéo được một đám đông mà chưa từng có vị tiên tri nào đã qui tụ được... Và, cuối cùng, để hoàn tất sứ mệnh của mình, con người ấy đã nhỏ lại và lui vào trong kiếp tù đày và chết như một nhân chứng.

Mời Bạn:

Có nép mình dưới bóng cây Thập giá của Chúa Giê-su, chúng ta mới có thể thoát được cái bóng của không biết bao nhiêu phù phiếm, hư ảo trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người đã không đón nhận Tin Mừng chỉ vì bóng mờ gương xấu của các ki-tô hữu. Bạn có thể làm gì để ẩn mình dưới bóng Thập giá để Chúa Giê-su được nổi bật lên?

Sống Lời Chúa:

Làm những việc phục vụ tha nhân, dù chỉ là việc nhỏ, nhưng với tâm thức làm vì danh Chúa Giê-su.

Cầu nguyện:

Trong từng giây phút cuộc sống, xin Chúa cho con biết cương quyết chống lại tội lỗi, ích kỷ, nhỏ nhen, để Chúa được lớn lên trong con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page