Các tín hữu hành hương tại Bêlem
sẽ cử hành Ðêm Hòa Bình
nơi cánh đồng của Mục Ðồng, gần Bêlem,
trong đêm vọng Giáng Sinh 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tín hữu hành hương tại Bêlem sẽ cử hành Ðêm Hòa Bình nơi cánh đồng của Mục Ðồng, gần Bêlem, trong đêm vọng Giáng Sinh 1999.

 Tin Bêlem (Apic 19 tháng 12/1999): Các tín hữu hành hương đến từ 80 quốc gia trên thế giới, được mời đến tham dự đêm Canh Thức cầu nguyện cho Hòa Bình, nơi cánh đồng các Người Chăn Chiên, gần bên Bêlem, trong đêm Vọng Lễ Giáng Sinh.

 Cao điểm của Ðêm Canh Thức Hòa Bình nầy, là thánh lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh, do Ðức Giáo Chủ Latinh tại Giêrusalem, Ðức Michel Sabbah, cử hành tại Ðền Thờ Giáng Sinh, nhưng được chuyển đến địa điểm qua hệ thống Màn Hình Lớn. Các tín hữu hành hương cũng sẽ được tham dự Lễ Nghi ÐTC Gioan Phaolô II mở Cửa Thánh của Ðền Thờ Thánh Phêrô, ở Roma, qua hệ thống Màn Hình lớn nầy. Và cuối cùng là cuộc bắn pháo bông để mừng giây phút mở đầu của Năm Thánh 2000.

 Nhóm đứng ra tổ chức biến cố Ðêm Canh Thức Hòa Bình nầy là Hiệp Hội Bức Bà của Pháp; và người ta ước lượng có khoảng từ 5,000 đến 10,000 tín hữu hành hương đến tham dự. Cánh đồng Các Mục Ðồng, nơi mà truyền thống cho rằng các thiên thần đã hiện ra cho các mục đồng khi Chúa Cứu Thế sinh ra, có sức chứa đến khoảng 30,000 tín hữu.

 Linh Mục Robert Fortin, tổng thư ký của Ủy Ban Các Giám Mục Công Giáo tại Thánh Ðịa, đã tuyên bố như sau: "Chúng tôi vui mừng về sáng kiến tổ chức nầy, và chúng tôi khuyến khích anh chị em tham dự. Khi tổ chức Ðêm canh Thức Hòa Bình tại cánh đồng các Mục Ðồng, ban tổ chức giúp ích cho những tín hữu nào không thể đến tham dự lễ Nửa Ðêm tại Ðền Thờ Giáng Sinh, cũng được tham dự tích cực vào lễ khai mạc Năm Thánh 2000, trong bầu khí cầu nguyện.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page