Một buổi cầu nguyện của người Kitô
bị tấn công bên Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một buổi cầu nguyện của người Kitô bị tấn công bên Ấn Ðộ.

(AFP 14/11/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Chúa nhật 14/11/1999, cảnh sát tại thủ đô New Delhi bên Ấn Ðộ cho biết, một nhóm người lạ mặt đã tấn công một buổi cầu nguyện của người kitô. Họ đã xé kinh thánh của các tín hữu. Ðây là lần đầu tiên một vụ tấn công người Kitô xảy ra ngay tại thủ đô New Delhi.

Vụ tấn công diễn ra vào tối thứ Bảy và có 12 tín hữu Kitô bị thương. Ðây cũng là cũng bạo động đầu tiên chống người Kitô kể từ sau chuyến viếng thăm mới đây của ÐTC tại Ấn Ðộ. Cảnh sát cho biết, khoảng 40 người Ấn Giáo, trong số này có cả phụ nữ đã hô những khẩu hiệu bài Kitô giáo và ném đá vào các tín hữu Kitô đang tham dự một buổi cầu nguyện tại một căn hộ tư gia nằm về phía Tây thủ đô New Delhi. Cảnh sát New Delhi cho biết có một số người bị thương, nhưng phủ nhận tin nói là những kẻ tấn công đã đốt kinh thánh và thánh giá của người Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page