Mở cuộc điều tra về một phép lạ
do lời bầu cử của Mẹ Têrêsa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Mở cuộc điều tra về một phép lạ do lời bầu cử của Mẹ Têrêsa.

 Calcutta - 06.12.99 - Hôm 25 tháng 11/1999 vừa qua , trong nhà nguyện của Nhà Mẹ các Nữ Tu thừa sai Bác Ái ở Calcutta, vụ điều tra về một phép lạ do lời bầu cử của Mẹ Têrêsa đã được khởi sự, để tiến đến việc Phong Chân Phước.

 Nên nhớ, để được phong lên bậc Chân Phước, nếu không phải là vị Tử Ðạo, thì cần một phép lạ rõ ràng và được công nhận; và việc làm án phong Chân Phước chỉ được khởi sự sau 5 năm qua đời. Nhưng trường hợp Mẹ Têrêsa đã được ÐTC miễn trừ khỏi thời gian 5 năm, do lời thỉnh cầu của nhiều vị giám mục trên thế giới. Vụ làn án phong Chân Phước cho Mẹ đã được khởi sự tại Calcutta sau một năm rưỡi, kể từ lúc Mẹ qua đời, đầu tháng 9 năm 1997. Cuộc điều tra về phép lạ được khởi sự hôm 25 tháng 11/1999 vừa qua nhằm bảo đảm chắc chắn việc khỏi chứng bệnh ung thư của một phụ nữ thuộc giáo phận Raigunij, trong Bang Bengala miền tây, do lời bầu cử của Mẹ Têrêa. Người phụ nữ được ơn lạ, đã được phỏng vấn cặn kẽ tại Tòa Tổng Giám Mục Calcutta, do một nhóm các bác sĩ , có trách nhiệm bày tỏ ý kiến của mình, sau cuộc tra vấn và khám nghiệm về y khoa. Trong khi mở cuộc điều tra, Ðức Tổng Giám Mục Henry D'Souza nhắc lại rằng: "Một phép lạ phải được Ủy Ban điều tra của Giáo Phận nghiên cứu cẩn thận, trước khi công bố. Ngài cũng nhắc đến nhiều vụ được khỏi lạ lùng khác do báo chí đăng tải. Ðức Tổng Giám Mục giải thích: các giai đoạn của cuộc điều tra như sau: (1) trước hết thu lượm các tin tức liên hệ đến vụ chữa lành lạ lùng; (2) nghiên cứu các tin tức này về phía một nhóm bác sĩ; (3) thông báo về kết quả của việc điều tra lên Tòa Thánh, để tiếp tục những cuộc nghiên cứu khác nữa về phía các nhà thần học và nhóm bác sĩ khác. Sau đó, Bộ Phong Thánh trình lên ÐTC các kết quả của vụ làm án và tùy sự quyết định của ngài.

 Trong dịp điều tra về phép lạ nói trên, Nữ Tu Nirmala, người kế vị Mẹ Têrêsa trong chức vụ điều hành Tu Hội các Nữ Tu thừa sai Bác Ái, đã tuyên bố như sau: Trong nhà có một bầu khí hân hoan, hy vọng và cầu nguyện. Nhiều Nữ Tu rất sung sướng về diễn tiến nhanh chóng của việc làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta, vị Sáng lập Dòng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page