Năm mươi ngàn lễ sinh quốc tế

sẽ hành hương về Roma

 

Năm mươi ngàn lễ sinh quốc tế sẽ hành hương về Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 08-07-2024) - Gần năm mươi ngàn trẻ giúp lễ đang chuẩn bị lên đường về Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế Lần thứ XIII, do Liên hiệp Quốc tế các em giúp lễ, hay cũng gọi là lễ sinh, tổ chức từ ngày 29 tháng Bảy đến ngày 03 tháng Tám năm 2024, tại Roma.

Ðông nhất trong số các tham dự viên là ba mươi lăm ngàn lễ sinh người Ðức, dưới sự hướng dẫn của Ðức cha Johannes Wuebbe, Giám mục phụ tá Giáo phận Osnabrueck, ở miền bắc Ðức, cùng với nhiều giám mục khác.

Và để chuẩn bị cho biến cố này, ban phụ trách của Hội đồng Giám mục Ðức đã hoàn thành cuốn Chỉ nam hành hương chính thức và sẽ được trao cho các em lễ sinh tham dự. Cuốn Chỉ nam này chứa đựng các thánh ca và những chỉ dẫn thực hành cho cuộc hành hương, vấn đề an ninh, và có cả những thông tin quan trọng cho các bạn trẻ khuyết tật. Lần đầu tiên, năm nay sẽ có một trung tâm hành hương ở Roma để giúp đỡ các tham dự viên nói tiếng Ðức. Trung tâm này tọa lạc gần Ðền thờ thánh Phêrô và có chỗ cho hơn hai ngàn người. Ngoài các dịch vụ giải khát và nghỉ ngơi, trung tâm cũng có các sinh hoạt văn hóa, như kịch nghệ, âm nhạc và phim ảnh.

Ngoài các lễ sinh người Ðức, còn có các trẻ giúp lễ đến từ ít nhất mười lăm quốc gia Âu châu, kể cả từ Ucraina. Các em sẽ được Ðức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng giám mục Giáo phận Luxemburg, hướng dẫn.

Các lễ sinh sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến chung, lúc 18 giờ, ngày 30 tháng Bảy năm 2024, tại Quảng trường thánh Phêrô.

(CNA 5-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page