Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc

tìm cách đẩy mạnh đào tạo linh mục

 

Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc tìm cách đẩy mạnh đào tạo linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 03-07-2024) - Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc tìm cách đẩy mạnh việc đào tạo linh mục, đứng trước tình trạng ơn gọi linh mục và tu sĩ đang giảm sút tại nước này.

Năm 2023, chỉ có 83 tân linh mục được thụ phong tại Hàn Quốc so với 131 hồi năm 2011, và số chủng sinh mới sụt giảm 30% so với năm 2011. Có nhiều nguyên do góp phần tạo ra sự suy giảm này, như tỷ lệ sinh sản giảm bớt và trào lưu tục hóa.

Các quan tâm này đã được bàn đến trong Hội nghị toàn quốc do Hội đồng Giám mục và Hội thần học Hàn Quốc tổ chức tại Thần học viện của Ðại học Công giáo ở thành phố Nhân Xuyên (Incheon) trong hai ngày 24 và 25 tháng Sáu năm 2024, với sự tham dự của ba giám mục, cùng với các linh mục, học giả và thần học gia có can dự tới việc đào tạo linh mục tại các giáo phận tại nước này.

Các tham dự viên muốn góp phần duyệt lại Chỉ Nam về việc huấn luyện linh mục, được đề ra hồi năm ngoái và đề nghị thành lập mội hội đồng toàn quốc để giám sát việc áp dụng Chỉ Nam này tại các chủng viện trong nước.

Cha Ezechiel Ki Jyong-man, giáo sư tại Ðại học Công giáo Nguyên Châu (Suwon) nói rằng: "Những khó khăn nhất trong việc đào tạo linh mục là tính cách và chiều kích tâm linh mà chủng viện đòi hỏi và việc huấn luyện các ứng sinh. Vì lý do đó, điều quan trọng là thiết lập một tiến trình sơ bộ để hiểu đúng và phân định căn tính cũng như sứ mạng của một linh mục, cũng như việc chuẩn bị bản thân và tinh thần, sự tăng trưởng của ứng sinh. Ðể áp dụng Chỉ Nam này, một cơ quan tư vấn liên giáo phận và liên chủng viện là điều tuyệt đối cần thiết".

Cha Giuse Yu Sung-mo, giáo sư tại Ðại học Công giáo Nhân Xuyên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa phần sức khỏe tâm thần vào quá trình tuyển sinh chủng viện và đào tạo. Vấn đề sức khỏe tâm thần được đưa ra trong Chỉ Nam, nhấn mạnh rằng việc đào tạo linh mục nhằm tạo nên những linh mục trưởng thành về chất lượng."

Ðức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch (Chung Soon-taek), Tổng giám mục Seoul (Hán Thành), Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về giáo sĩ, nói rằng những thách đố hiện nay đòi phải có những cải tiến trong Giáo hội tại nước này, nói rằng: "Câu trả lời cho vấn đề ở đây là Giáo hội phải thay đổi thế nào để đương đầu với những thách đố, như tỷ lệ sinh sản giảm bớt, và người trẻ tỏ ra dửng dưng đối với tôn giáo. Các hiện tượng này ảnh hưởng tới những thay đổi nơi linh mục và các hoạt động cụ thể trong Giáo hội. Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để suy nghĩ sâu xa và thảo luận về những phương hướng đào tạo linh mục, điều này sẽ dẫn tới thay đổi".

(Ucan 24-06-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page