Ðức Hồng y Woelki kêu gọi Công giáo Ðức

tôn trọng Ðức Giáo hoàng nghiêm túc hơn

 

Ðức Hồng y Woelki kêu gọi Công giáo Ðức tôn trọng Ðức Giáo hoàng nghiêm túc hơn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 01-07-2024) - Vấn đề cải tổ Giáo hội đang tạo nên những tranh luận giữa Ðức Giáo hoàng Phanxicô và Công giáo tại Ðức từ nhiều năm nay. Trong bối cảnh này, Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục Giáo phận Koeln, giáo phận lớn nhất tại Ðức, kêu gọi các tín hữu Công giáo Ðức hãy coi trọng hơn lập trường của Ðức Thánh cha.

Ðức Hồng y Woelki đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp Video đăng trên trang mạng Tổng giáo phận của ngài, hôm 29 tháng Sáu năm 2024. Ðức Hồng y nhắc lại lá thư dài mười chín trang Ðức Thánh cha Phanxicô đã dành một tháng trời, trong những giờ rảnh rỗi, để tự tay viết lấy cách đây đúng năm năm. Nhưng hơn một lần Ðức Thánh cha đã than phiền rằng lá thư của ngài không được các tín hữu Công giáo Ðức để ý, dù ngài đã lặp đi lặp lại rằng lá thư này là điều ngài xác tín là quan trọng.

Ðức Hồng y Woelki nói: "Chúng ta hãy thành thực: ai đã thực sự đọc lá thư này của Ðức Giáo hoàng?"

Ngày 29 tháng Sáu năm 2019, Ðức Thánh cha đã gửi lá thư "cho dân Chúa lữ hành ở Ðức", trong đó ngài nói đến tiến trình cải tổ mà Con đường Công nghị của Công giáo Ðức đề ra, lúc ấy Con đường này còn ở trong giai đoạn hoạch định và nay tiến trình đó kết thúc, và tìm cách thi hành. Một đàng, Ðức Thánh cha ca ngợi sự dấn thân và nỗ lực cải tổ của Công giáo Ðức, nhưng đồng thời ngài kêu gọi hãy hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ. Thư này đã tạo nên một sự ngạc nhiên trong nội bộ Giáo hội, cả những người chống đối lẫn ủng hộ Con đường Công nghị đều cảm thấy được khích lệ nhờ lá thư, trong đó có Ðức Hồng y Woelki.

Những đề nghị do Con đường Công nghị đưa ra cho đến nay đang tạo nên sự tranh chấp giữa các tín hữu Công giáo Ðức và Ðức Giáo hoàng Phanxicô, như người ta thấy trong cuộc đối thoại vòng ba, hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng Sáu năm 2024, giữa các giám mục Ðức và các hồng y liên hệ tại Tòa Thánh.

Trong Video mới, Ðức Hồng y Woelki nhận định rằng với lá thư cách đây năm năm, Ðức Thánh cha mời gọi dấn thân loan báo Tin mừng là sứ mạng cốt yếu của Giáo hội. Ðức Hồng y nói: "tôi thiết nghĩ: chúng ta phải lắng nghe và cấp thiết thực thi ước muốn của Ðức Thánh cha, quanh chúng ta cũng như trong Giáo hội Công giáo Ðức. Chỉ như thế, Giáo hội tại nước này mới có tương lai".

(www.erzbistum-koeln.de 29-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page