Phúc trình về "Ðồng tiền thánh Phêrô"

 

Phúc trình về "Ðồng tiền thánh Phêrô".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-07-2024) - Nhân lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, ngày 29 tháng Sáu năm 2024, cũng là ngày lạc quyên trong toàn Giáo hội để trợ giúp Ðức Thánh cha trong các công tác mục vụ và bác ái, Tòa Thánh đã công bố phúc trình thường niên về việc thu và sử dụng ngân khoản lạc quyên được, quen gọi là "Ðồng tiền thánh Phêrô" (Obolo di San Pietro).

Trong năm 2023, "Ðồng tiền thánh Phêrô" quyên góp được là 52 triệu Euro, trong khi số chi là 109 triệu 400 ngàn Euro, tức là quá gấp đôi. Mức lạc quyên này đã trở lại mức độ gần bằng 54 triệu Euro trước thời đại dịch Covid-19, và tăng thêm 8.5 triệu Euro so với năm 2022.

Số thu cho đồng tiền này đến từ ba cách thức khác nhau: trước tiên là các cuộc lạc quyên tại tất cả các nhà thờ trên thế giới, nhân lễ kính hai thánh tông đồ và được chuyển về Tòa Thánh, qua các Tòa Sứ thần và Khâm sứ Tòa Thánh. Trong năm 2023, các giáo phận đã góp phần vào "Ðồng tiền thánh Phêrô" là 31.2%, số tiền dâng cúng của các ân nhân riêng là 2.1%, các ngân quỹ giúp Ðức Thánh cha là 13.9%, các dòng tu đóng góp 1.2%.

Ba quốc gia đóng góp nhiều nhất là Mỹ, 13.6%, Ý 3.1% và Brazil 1.9%.

Trong năm 2023, Quỹ "Ðồng tiền thánh Phêrô" đã giúp 103 triệu Euro, trong đó có 90 triệu dành cho các hoạt động của Tòa Thánh, 13 triệu để hỗ trợ các dự án trợ giúp trực tiếp cho người nghèo. Những đóng góp đó đến từ số tiền dâng cúng nhận được là 48.4 triệu Euro đến từ các hoạt động kinh tài, từ gia sản của Tòa Thánh, với 3.6 triệu Euro, trong khi phần còn lại 51 triệu Euro lấy từ gia sản "Ðồng tiền thánh Phêrô". Có 80 triệu dành để giúp Ucraina, qua các sáng kiến mục vụ và xã hội, hỗ trợ dân chúng nạn nhân chiến tranh. Trong số các dự án xã hội có "Các bệnh viện mở" ở Syria.

Ðức Thánh cha, qua các bộ liên hệ, đã dành khoảng 32 triệu Euro, trong đó có 8 triệu từ "Ðồng tiền thánh Phêrô", cho các hoạt động từ thiện bác ái, cùng với 13 triệu Euro để tài trợ 236 dự án, tổng cộng là 45 triệu Euro cho các hoạt động từ thiện.

(Sir 29-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page