Tòa Thánh kêu gọi

ngừng sử dụng bom chùm tại Ucraina

 

Tòa Thánh kêu gọi ngừng sử dụng bom chùm tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 12-09-2023) - Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, kêu gọi ngưng ngay tức khắc việc sử dụng bom chùm tại Ucraina.

Hôm 11 tháng Chín năm 2023, trong khóa họp thứ 11 của các nước tham gia Hiệp ước về bom chùm, tại trụ sở các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, phái đoàn Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi trên đây, đồng thời nhắc lại lời mời gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô hãy thúc đẩy cho hòa bình tại Ucraina. Trưởng đoàn đại biểu Tòa Thánh nói rằng: "Những hạt giống hòa bình nằm trong cuộc đối thoại chân thành và áp dụng công pháp quốc tế, kể cả công pháp quốc tế về nhân đạo. Hậu quả chết chóc của các bom chùm là một thất bại tỏ tường đối với những người dân vô tội, đang chịu đau khổ vì sự tàn ác của cuộc xung đột. Ðó cũng là một thất bại cho sự phát triển con người toàn diện và bảo tồn sự ổn định và hòa bình".

Bom chùm rơi xuống đất, nằm trong lòng đất hàng chục năm, gây ra thiệt hại cho các thường dân, giống như những mìn chống người. Vì thế, năm 2018, cộng đồng quốc tế đã thiết lập hiệp ước quốc tế cấm sử dụng bom chùm, và có 123 quốc gia ký kết, nhưng không có Nga, Ucraina và Mỹ. Mới đây, Mỹ đã bắt đầu cung cấp bom chùm cho Ucraina. Cùng ngày 11 tháng Chín năm 2023, chính phủ Mỹ loan báo sẽ cung cấp cho nước này tên lửa tầm xa cùng với bom chùm.

Phái đoàn Tòa Thánh bày tỏ vui mừng vì có thêm hai nước phê chuẩn Hiệp ước chống bom chùm, là Nigeria cùng với Nam Sudan, và nói rằng: "Mỗi nước tham gia vào hiệp nước này là một động lực mới thúc đẩy tiến tới sự phổ quát của Hiệp ước, đảm bảo cho cho tương lai sẽ ít có những người trở thành nạn nhân, và những người bị thiệt hại do bom này có thể được trợ giúp thích đáng".

Giúp đỡ các nạn nhân là một trong những nghĩa vụ theo pháp lý của Hiệp ước và là một trong những lý do hiện hữu của văn kiện này.

(Vatican News 11-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page