Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung,

nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum, qua đời

 

Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum, qua đời.

Tòa Giám Mục Kon Tum

Kon Tum (WGPKT 10-09-2023) - Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo Phận Kon Tum và Gia Ðình Trân Trọng Kính Báo: Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum, đã an nghỉ trong Chúa lúc 6g25' Chúa Nhật, ngày 10/9/2023 tại Giáo xứ Hoàng Yên.

 

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)

 

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

Giáo Phận Kon Tum và Gia Ðình Trân Trọng Kính Báo

 

 

Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum

Sinh ngày 10/11/1927 (1926), tại Giáo xứ Cồn Dầu, Giáo phận Ðà Nẵng

phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng

Ðã an nghỉ trong Chúa lúc 6g25' Chúa Nhật, ngày 10/9/2023 tại Giáo xứ Hoàng Yên,

Giáo hạt Chư Prông. Hưởng thọ 97 tuổi, 68 năm linh mục và 42 năm Giám mục.

Nghi thức tẩn liệm: 8g00, thứ Hai, ngày 11/9/2023 tại Giáo xứ Hoàng Yên

Lễ viếng: 08g00 - 22g00, 10-11/9/2023 tại Giáo xứ Hoàng Yên

08g00 - 22g00, 12-13/9/2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum

Thánh lễ an táng: 06g00, thứ Năm, ngày 14/9/2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum.

Ngài sẽ an nghỉ nơi mộ phần trong khuông viên Giáo xứ Chính Tòa Kon Tum.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha Phêrô.

NB:

- Xin liên hệ: 0260 3862 372 hoặc email:tgmktum@gmail.com

- Xin miễn vòng hoa và trướng.

- Tiền phúng điếu sẽ được dùng cho việc truyền giáo của Giáo phận.

 

Tiểu Sử

Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum

Khẩu hiệu Giám mục: Dilexit me - Ngài yêu tôi (Gl 2,20)

Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1926, tại Giáo xứ Cồn Dầu, thuộc Giáo phận Ðà Nẵng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng.

- Năm 1937-1949: Học Tiểu Chủng viện Thừa Sai Kon Tum.

- Năm 1949-1955: Học Ðại Chủng viện Sài Gòn.

- Ngày 25/8/1955: Thụ phong linh mục do Ðức Cha Paul Seitz Kim tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum.

- Năm 1955-1957: Giáo sư tại Tiểu Chủng Viện thừa sai Kon Tum.

- Năm 1957-1958: Chánh xứ giáo xứ Tân Cảnh.

- Năm 1958-1966: Chánh xứ giáo xứ Plei Kơbey.

- Năm 1966-1974: Giám đốc Tiểu Chủng Viện thừa sai Kon Tum tại Ðà Lạt.

- Năm 1974-1975: Ngài phụ trách các anh em sắc tộc từ vùng Pleiku đến Mang Yang.

- Năm 1975-1986: Chánh xứ giáo xứ Ðức An Pleiku.

- Năm 1977-1981: Tổng Ðại Diện Giáo phận Kon Tum.

- Ngày 26/3/1981: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm Giám mục phó Giáo phận Kon Tum, với quyền kế vị.

- Ngày 22/11/1981: Lễ tấn phong Giám mục tại Nhà nguyện Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum, do Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc chủ phong. Châm ngôn Giám mục "Dilexis me - Ngài yêu tôi (Gl 2,20)"

- Ngày 13/4/1995: Kế vị Giám mục Giáo phận Kon Tum, thay thế Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc nghỉ hưu.

- Ngày 16/7/2003: Tòa Thánh chấp thuận cho Ngài nghỉ hưu, khi 77 tuổi, sau 22 năm làm Giám mục (trong đó 8 năm là Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum).

- Từ ngày 28/8/2003 đến nay: Nghỉ hưu.

Ðức Cha Phêrô đã an nghỉ trong Chúa lúc 6g25', Chúa Nhật, ngày 10/9/2023, tại Giáo xứ Hoàng Yên, Giáo hạt Chư Prông, hưởng thọ 97 tuổi, với 68 năm linh mục (1955-2023) và 42 năm Giám mục (1981-2023).

Kính xin Quý Ðức Hồng Y, Quý Ðức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đồng dân Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Cha Phêrô.

Giáo Phận Kon Tum xin kính báo

 

(Nguồn: Giáo Phận Kon Tum)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page