Rabbi Trưởng của Israel lên án

những vụ tấn công Kitô hữu

 

Rabbi Trưởng của Israel lên án những vụ tấn công Kitô hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 10-09-2023) - Rabbi Trưởng của Do thái giáo ở Israel, ông David Lau, lên án những vụ tấn công các tín hữu và các nơi thờ phượng của Kitô giáo tại nước này.

Theo tờ "Jerusalem Post" (Jerusalem Ðiện Báo), số ra ngày 07 tháng Chín năm 2023, Rabbi Lau đã gửi thư cho cha Bề trên Ðan viện Dòng Cát Minh "Stella Maris", Sao Biển, ở thành phố cảng Haifa, trong đó Rabbi viết rằng gia sản Do thái giáo buộc những người Do Thái càng phải tránh những hành vi bạo lực. Rabbi Trưởng nhắc lại rằng qua dòng lịch sử, Do thái giáo đã chịu nhiều thiệt hại. Một điều tuyệt đối cấm của Do thái giáo là không được gây thiệt hại cho các tài sản cá nhân hoặc cản trở việc hành đạo và các vị lãnh đạo tôn giáo. Có một nghĩa vụ chung là tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của người khác.

Từ nhiều tháng nay, tu viện và nhà thờ "Sao Biển" bị thường những người Do thái cực đoan, đồ đệ của cố Rabbi Eliseo Berland, tấn công, xách nhiễu các tu sĩ và các tín hữu. Họ đột nhập vào nhà thờ, và nói rằng nơi này có mộ của ngôn sứ Elija, nhưng các Kitô hữu hoàn toàn bác bỏ điều đó.

Rabbi Berland đã bị tòa kết án về tội lạm dụng tình dục và lường gạt. Ông thuộc phong trào Chassidim Bratslav ở Israel. Nhóm này thường xâm phạm các đền thánh của Kitô giáo, bất chấp sự chống đối của những người quản trị, và thậm chí họ còn tư nhận có quyền trên Ðền thánh.

(KAP 7-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page