Khóa họp mùa thu

của Hội đồng Giám mục Ðức

 

Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Wiesbaden-Naurod (RVA News 09-09-2023) - Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Chín năm 2023, Hội đồng Giám mục Ðức sẽ nhóm khóa họp mùa thu, tại thành phố Wiesbaden-Naurod với sự tham dự của 65 giám mục thành viên thuộc 27 giáo phận toàn quốc và dưới quyền chủ tọa của Ðức cha Chủ tịch Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg.

Trọng tâm khóa họp là suy tư về tiến trình Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Ðức và những câu hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16, sẽ tiến hành tại Roma, từ ngày 04 tháng Mười năm nay.

Trong khóa họp, các giám mục cũng tái thảo luận về vấn đề chống nan lạm dụng tính dục và tình trạng hiện nay trong việc điều chỉnh lại cơ cấu của lãnh vực hoạt động này, được đề ra hồi năm 2022.

Văn kiện đã được thông qua về vấn đề lạm dụng tinh thần sẽ được trình bày với công chúng, trong cuộc họp báo ngày 26 tháng Chín sau khóa họp: dưới sự hướng dẫn của Ðức cha Heinrich Timmerevers, Giáo phận Dresden-Meissen ở miền đông Ðức. Tài liệu về "Nạn lạm dụng tinh thần" đã được các giám mục Ðức thảo luận và thông qua, trong khóa họp mùa xuân năm 2023. Với tài liệu này, Giáo hội Công giáo cung cấp một đóng góp cho cuộc thảo luận trong lãnh vực này.

Ngoài ra, khóa họp mùa thu của các giám mục Ðức cũng đề cập đến một số vấn đề khác nhau, như việc kế hoạch hóa Năm Thánh 2025 ở Roma, một cái nhìn về Ngày Quốc tế Giới trẻ, diễn ra hồi đầu tháng Tám năm 2023 ở Lisboa, Bồ Ðào Nha và các vấn đề chính trị hiện nay ở Ðức, như vấn đề trợ tử, tình trạng tại Ucraina, Nicaragua và Niger đứng trước chiến tranh và những cuộc xung đột quốc tế.

(Sir 7-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page