Khóa bồi dưỡng cho các giám mục mới

thuộc xứ truyền giáo

 

Khóa bồi dưỡng cho các giám mục mới thuộc xứ truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-09-2023) - Trong những ngày này, từ ngày 04 đến ngày 13 tháng Chín năm 2023, 111 giám mục mới được bổ nhiệm gần đây, thuộc các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Loan báo Tin mừng tổ chức, tại Trường thánh Phaolô ở Roma.

Trong bài thuyết trình hôm ngày 04 tháng Chín năm 2023, Ðức Tổng giám mục Emilio Nappa, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, và là Ðồng Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin mừng là nghĩa vụ của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, từ các giáo dân cho đến Ðức Giáo hoàng. Chúng ta là những tư tế, vương giả và ngôn sứ. Chúng ta là những người loan báo công trình cứu độ do Chúa Giêsu Kitô mang lại. Chúng ta là các tư tế, không phải chỉ để cử hành thánh lễ, nhưng nhất là để loan báo, vì đức tin đến từ sự lắng nghe".

Ðức Tổng giám mục Nappa đã trình bày vắn tắt về nguồn gốc và cơ cấu của các Hội Giáo hoàng truyền giáo, những đặc tính của mỗi hội. Ngài nói: "Các Hội Giáo hoàng truyền giáo là cánh tay hoạt động của Bộ Loan báo Tin mừng, săn sóc tất cả các Giáo hội địa phương ở các xứ truyền giáo, vì việc thiết lập cho đến khi phát triển, rồi đồng hành một cách cụ thể. Ðó là một sự cụ thể hóa không những về mặt kinh tế, nhưng cả về mặt tinh thần và huấn luyện".

Các hội này "không phải chỉ là một hòm tiền, một cái giếng nơi người ta múc tiền, nhưng cũng là sự nối kết tinh thần với tất cả những sinh hoạt tại các xứ truyền giáo", như Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhắc nhở trong buổi tiếp kiến ngày 03 tháng Sáu năm nay dành cho các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo.

Ðức Tổng giám mục Nappa cũng nói với các giám mục rằng: "Anh em là những giám mục thuộc các xứ truyền giáo, anh em không phải chỉ là những người nhận được sự săn sóc và quan tâm, nhưng anh em còn là những tác nhân, những người tiếp tục hoạt động truyền giáo. Anh em có trách nhiệm ưu tiên về chính sứ mạng truyền giáo. Anh em không phải chỉ là người lãnh nhận, những người chờ đợi Roma cung cấp, nhưng là những động cơ giúp Roma phổ biến việc truyền giáo, là loan báo Tin mừng".

Ðức cha Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo cũng khẳng định rằng việc huấn luyện truyền giáo được yêu cầu để ý đến những nhu cầu mới, liên hệ tới thời điểm lịch sử hiện nay: "Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi rất mau lẹ", sự gia tăng đánh mất đức tin cũng như sự giảm sút đóng góp của đức tin. Chúng ta được kêu gọi có tinh thần sáng tạo, đối thoại, đối chiếu, nhìn nhận nhau như một thân mình duy nhất".

Trong khóa bồi dưỡng này, đặc tính và ơn gọi của bốn Hội Giáo hoàng truyền giáo được các vị Tổng thư ký liên hệ của Hội trình bày cho các giám mục. Ðó là cha Tadeusz Novak, người Ba Lan, Dòng Hiến Sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), nói về Hội Truyền bá Ðức tin; cha Guy Bognon, thuộc Tu hội Xuân Bích, nói về Hội thánh Phêrô Tông đồ; cha Nguyễn Ðình Anh Nhuệ, Dòng Phanxicô Viện Tu, trình bày Liên hiệp Truyền giáo; và nữ tu Roberta Tremarelli, trình bày về Hội Nhi đồng truyền giáo.

(Fides 5-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page