Giáo hội ba nước Nam Mỹ

chống nạn buôn người

 

Giáo hội ba nước Nam Mỹ chống nạn buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amazonia (RVA News 08-09-2023) - Giáo hội tại vùng Tam biên ba nước Colombia, Perù và Brazil, đang nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người tại vùng biên giới thuộc miền Amazonia. Vùng này bị ảnh hưởng nặng vì tai ương, các quyền của những cộng đoàn nghèo nhất đang bị thương tổn, đặc biệt do nạn buôn người, do các băng đảng tội phạm.

Tổ chức gọi là "Liên mạng chống nạn buôn người vùng Tam biên", gọi tắt là RETP, đã tổ chức một khóa hội luận huấn luyện, với chủ đề: "Nạn buôn người ở vùng Tam biên, một thực tại vô hình". Tham dự có khoảng 50 người thuộc các tầng lớp khác nhau: giáo chức, bác sĩ, nhân viên mục vụ, thừa sai, tu sĩ, các thủ lãnh thổ dân và người trẻ. Ðó là một cuộc gặp gỡ đa ngôn ngữ, bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, thổ ngữ Ticuna trong vùng này.

Khóa hội thảo phân tích những nguyên nhân khác nhau đưa tới nạn buôn người để khai thác tình dục, như: nạn bỏ nhà ra đi, bỏ học, nghiện rượu, ma túy, nghèo đói, thất nghiệp, tự tử, gia đình tan rã, phá hủy môi trường, du lịch tình dục, ngược đãi, bạo hành trong gia đình, tham nhũng, lạm dụng tính dục, giết phụ nữ, các băng đảng bất lương hoành hành, v.v.

Theo ban tổ chức, nạn buôn người như một thực tại vô hình, kín đáo, sợ bị tố giác. Vì thế, như Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhấn mạnh, cần chăm sóc, và nâng đỡ các nạn nhân của tệ nạn buôn người. Ðây là một môi trường cần xây dựng tập thế, với tinh thần sáng tạo, củng cố hệ thống bảo vệ sự sống ở vùng biên giới ba nước.

Trong cuộc hội luận huấn luyện, các tham dự viên được chỉ dẫn về cách thức nhận diện những vụ buôn người, bảo vệ và tố giác, chấm dứt tình trạng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị. Thách đố lớn nhất ở đây là nhận ra sự trầm trọng của tệ nạn này ở vùng Tam biên và cùng nhau tìm câu trả lời cho một thực tại đang vi phạm các quyền của mọi người.

Các tham dự viên cũng bày tỏ quyết tâm thăng tiến các hoạt động phòng ngừa, giúp những người trẻ và thiếu niên trong lãnh vực này. Ngoài ra, cần đi tới không gian, trong đó có liên hệ tới những người tiêu thụ và lạm dụng: các cơ quan chính quyền, nhà thờ, các dịch vụ du lịch, để gây ý thức trong dư luận.

(Vida Nueva 5-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page