Ðức Thánh cha tiếp tục

giúp đỡ dân Ucraina

 

Ðức Thánh cha tiếp tục giúp đỡ dân Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-09-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho những người nghèo ở Ucraina, nạn nhân chiến tranh.

Hôm 30 tháng Tám năm 2023, Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, cho biết hai xe tải chở lương thực trợ giúp từ Hàn Quốc đã lên đường ban sáng cùng ngày, từ Roma. 30 người vô gia cư, cư ngụ trong nhà ngủ Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã giúp chuyển các thùng lương thực đó lên hai xe tải.

Trong số lương thực ấy, có 300,000 ngàn phần nước dùng đông khô (free-dried broth), do một công ty lớn ở Hàn Quốc chế tạo. Những đồ này rất hữu ích ở những vùng khẩn cấp về nhân đạo ở Ucraina. Lương thực bổ dưỡng này chỉ cần đổ nước nóng vào và có thể dùng.

Ðức Hồng y cho biết kể từ đầu chiến tranh Ucraina đến nay, tổng cộng đã có 106 xe tải chở các đồ cứu trợ do Bộ Bác ái của Tòa Thánh quyên góp, giúp đỡ các nạn nhân ở Ucraina. Việc cứu trợ này có tính cách tượng trưng, nhưng chắc chắn những cử chỉ liên đới này đối với Ucraina là một nhân tố hỗ trợ hòa bình. "Ðiều quan trọng là những người đang chịu đau khổ biết rằng họ không lẻ loi, và một cách nào đó họ được Ðức Thánh cha quan tâm với lòng thương mến. Giáo hội giúp đỡ không phân biệt ai, và phân phát những món quà do lòng quảng đại của những người hảo tâm".

Ðức Hồng y Krajewski cho biết trong những chuyến đi tới đây, ngài chuẩn bị khởi đầu những dự án mới: "Không những chuyên chở lương thực và các đồ cứu trợ đến Ucraina, nhưng còn mở một nhà lớn ở thành phố Lvov cho các góa phụ chiến tranh, và cả những bà mẹ có con nhỏ. Chúng tôi đã tiếp xúc với các cơ quan và tổ chức khác để xây một nhà lớn, tiếp đón trong thời kỳ chiến tranh. Và đây là vai trò chính Ðức Thánh cha ủy thác cho chúng tôi".

(Vatican News 30-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page