Nhà nước Trung Quốc tăng cường

kiểm soát "trực tuyến" chức sắc tôn giáo

 

Nhà nước Trung Quốc tăng cường kiểm soát "trực tuyến" chức sắc tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beijing (RVA News 24-05-2023) - Từ ngày 23 tháng Năm năm 2023, hệ thống kiểm soát căn cước "trực tuyến" các chức sắc Hồi giáo, Công giáo và Tin lành của nhà nước Trung Quốc bắt đầu hoạt động.

Hệ thống này đã được khởi động từ ngày 22 tháng Hai năm 2023 để kiểm chứng căn cước của các tăng sĩ Phật giáo và Lão giáo. Hệ thống này là một hồ sơ trực tuyến, chứa đựng những thông tin về căn cước của tất cả các nhân vật, các chức sắc tôn giáo đã đăng ký nơi các cơ quan nhà nước, và các thường dân cũng có thể tham khảo, kiểm chứng căn cước và trách vụ của mỗi đương sự trên Internet.

Thông tin được cung cấp qua hệ thống này gồm các loại dữ kiện, như tên, phái tính, chức danh trong đạo, danh xưng của tôn giáo, số đăng ký. Hồ sơ có kèm theo hình của đương sự. Những người tham khảo hồ sơ có thể thực hiện bằng cách đăng ký mã kiểm chứng điện thoại di động và hình của mình, sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn truy cập.

Hệ thống truy cập thông tin này được phổ biến trên các trang mạng chính thức của Hội Hồi giáo Trung Quốc, Giáo hội Công giáo Trung Quốc, Hội đồng Kitô Trung Quốc, gồm các Giáo hội Kitô không Công giáo tại nước này, và Cơ quan Nhà nước quản trị tôn giáo. Các tổ chức này cập nhật các dữ kiện đăng ký kịp thời để bảo đảm những thông tin chính xác và đáng tin cậy.

Theo Tân Hoa Xã, hồ sơ trực tuyến này là một phương tiện hữu ích để "duy trì trật tự bình thường về tôn giáo, bảo đảm sự thông truyền lành mạnh về nội dung tôn giáo, và đồng thời giúp các tín hữu Trung Quốc, thuộc các cộng đoàn tín ngưỡng khác nhau vạch trần các chức sắc tôn giáo giả, nhờ đó bảo vệ công ích và các quyền lợi hợp pháp của người dân".

Hãng tin nhà nước này cũng nói rằng trong những năm gần đầy, có những kẻ mạo nhận tu sĩ hoặc chức sắc tôn giáo để lường gạt, làm thương tổn nặng nề hình ảnh cộng đoàn tôn giáo, đồng thời làm xáo trộn trật tự công cộng, gây thiệt hại cho sức khỏe và kinh tế, tài chánh của công dân, với một ảnh hưởng xã hội rất tiêu cực".

(Fides 23-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page