27 nhà thờ Tin lành tại Nicaragua

bị ra lệnh đóng cửa

 

27 nhà thờ Tin lành tại Nicaragua bị ra lệnh đóng cửa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Veracruz (RVA News 22-05-2023) - 27 nhà thờ Tin lành thuộc "Giáo đoàn Kitô của Ngôi Lời" (Missione cristiana del Verbo) bị nhà độc tài Daniel Ortega ở Nicaragua ra lệnh đóng cửa, mặc dù cách đây vài ngày, chính phủ này đã tuyên bố bảo đảm an ninh và tôn trọng nhiều thánh đường Tin lành tại nước này.

Hôm 19 tháng Năm năm 2023, Bộ nội vụ Nicaragua đã bãi bỏ tư cách pháp nhân của các nhóm Tin lành này, vốn hiện diện tại đây từ nhiều năm nay và thực hiện nhiều công tác xã hội phục vụ người nghèo.

Báo chí ở Trung Mỹ cho biết, thứ Sáu ngày 19 tháng Năm năm 2023, trang mạng của Giáo hội này đã bị xóa bỏ, trong đó có những thông tin về các nhà thờ thành viên ở Nicaragua, và cả những dự án xã hội đang thực hiện, như tại các viện cô nhi ở Veracruz và Bilvi.

Nhà nước Nicaragua vẫn hành động như thế, và hàng trăm tổ chức, đặc biệt là Công giáo, đã bị chế độ độc tài này tịch thu tài sản.

(Sismografo 22-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page