Hội đồng Giám mục Anh quốc

lên tiếng về vấn đề trợ tử

 

Hội đồng Giám mục Anh quốc lên tiếng về vấn đề trợ tử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-05-2023) - Hội đồng Giám mục Anh quốc kêu gọi chính quyền đầu tư nhiều hơn vào việc tăng cường các biện pháp trị liệu chống đau, thay vì ban hành việc giúp tự tử.

Trong bài tường trình gửi đến Ủy ban Quốc hội Anh về y tế và trợ giúp xã hội, Ðức cha John Sherrington, đặc trách các vấn đề đạo đức sinh học thuộc Hội đồng Giám mục Anh, khẳng định rằng việc săn sóc sự sống con người phải là "một nghệ thuật trị liệu", hòa hợp một mạng các quan hệ với sự cộng tác của các bệnh nhân, thân nhân, chuyên gia sức khỏe, các linh mục và toàn thể cộng đoàn, trong bối cảnh một sự chăm sóc nhìn nhận tình thương trường kỳ của Thiên Chúa đối với con người và bảo vệ sự sống cho đến lúc chết tự nhiên".

Tại Anh quốc, hiện nay, ai khuyến khích hoặc giúp người khác tự tử sẽ bị phạt tới 14 năm tù, cho dù luật này ít khi được áp dụng, nếu bệnh nhân tự ý chọn lựa và người giúp đỡ có thể chứng minh là đã ngăn cản người ấy đừng tự tử.

Toan tính hợp thức hóa việc trợ tử tại Anh là hồi năm 2015, khi dự luật Marris bị bác bỏ tại Hạ viện, với 330 phiếu chống, và chỉ có 118 phiếu thuận.

(Sir 19-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page