Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy

kiêm nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Libya

 

Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy kiêm nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Libya.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-05-2023) - Hôm 18 tháng Năm năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Savio Hàn Ðại Huy (Hon Tai-Fai) kiêm nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Libya.

Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy năm nay 73 tuổi (1950), sinh trưởng tại Hong Kong, làm giáo sư Thần học tại Học viện Thánh Linh ở địa phương và đã dịch sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo ra tiếng Hoa. Ngài từng giữ nhiều nhiệm vụ trong dòng, kể cả làm Giám tỉnh từ năm 2001 đến 2006, và là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế.

Tháng Mười Hai năm 2010, cha Hàn Ðại Huy được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ làm Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Nhưng đến cuối tháng Chín năm 2017, ngài được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp, mặc dù không xuất thân từ trường ngoại giao Tòa Thánh. Hồi tháng Mười năm 2022, Ðức Tổng giám mục được thuyên chuyển tới đảo Malta và nay ngài kiêm nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Libya.

Quốc gia này có rất ít tín hữu Công giáo, đa số là người nước ngoài. Ðịa phận Ðại diện Tông tòa ở thủ đô Tripoli chỉ có khoảng 15,000 tín hữu Công giáo, trong khi địa phận Tông tòa Bengasi chỉ có 530 tín hữu Công giáo.

(Vatican News 18-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page