Nghi Thức Tuyên Xưng Ðức Tin

Của Ðức Giám Mục Tân Cử Phêrô Lê Tấn Lợi

 

Nghi Thức Tuyên Xưng Ðức Tin Của Ðức Giám Mục Tân Cử Phêrô Lê Tấn Lợi.

HL.


Nghi Thức Tuyên Xưng Ðức Tin Của Ðức Giám Mục Tân Cử Phêrô Lê Tấn Lợi.


Cần Thơ (GP Cần Thơ 17-05-2023) - Tối ngày 17 tháng 5 năm 2023, một ngày trước khi thánh lễ tấn phong Giám Mục Phó giáo phận Cần Thơ được cử hành, Ðức Giám Mujc tân cử đã tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với Giáo Hội trước sự chứng kiến của các vị chủ chăn và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Ðại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam cùng với một số Giám Mục trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cùng tham dự.

Lúc 20 giờ, tại Trung tâm mục vụ giáo phận Cần Thơ, buổi tuyên thệ được cử hành. Ðức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám Mục giáo phận Vĩnh Long đã chủ sự nghi thức chầu Thánh Thể. Chia sẻ với cộng đoàn Dân Chúa, Ðức cha đã dùng hình ảnh "Cửa chuồng chiên và mục tử nhân lành", để nói về sứ vụ Giám mục giữa đoàn chiên ngài được trao phó. Ðức cha nhấn mạnh, mọi thành phần trong Hội Thánh đều có người cha chung duy nhất, mục tử nhân lành đó là Thiên Chúa. Và, "Cửa chuồng chiên không phải nhà tù. Mỗi người chúng con đi vào và đi ra qua trạm này cách tự do. Có thể so sánh, người chăn chiên khuyến khích từng con chiên, vì hạnh phúc đoàn chiên, để chiên được sống và sống dồi dào. Ðó là sứ mệnh của mục tử trong Giáo Hội".

Sau phần Chầu Thánh Thể, Ðức tân Giám mục tuyên hứa trước sự chứng kiến của đại diện Toà Thánh, Ðấng bản quyền giáo phận và mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận.

Nghi thức kết thúc với lời kinh hướng về Ðức Mẹ, xin Mẹ chở che cho đoàn con giáo phận Cần Thơ.

(HL).

(Nguồn: Giáo Phận Cần Thơ)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page