Ðức Thánh cha kêu gọi

đừng dùng lương thực như võ khí

 

Ðức Thánh cha kêu gọi đừng dùng lương thực như võ khí.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-05-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi đừng dùng lương thực như võ khí, gây thiệt hại cho những người nghèo nhất.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng Năm năm 2023 dành cho hiệp hội các nông dân trẻ ở Tây Ban Nha.

Ðức Thánh cha nói: "Việc sản xuất, biến chế và phân phối các nông sản không được biến thành võ khí, bằng cách giới hạn việc đưa lương thực tới cho dân chúng đang ở trong những tình trạng xung đột, tạo nên nạn đầu cơ, lèo lái giá cả và thương mại hóa các sản phẩm, chỉ với mục đích đạt được những lợi nhuận lớn hơn. Tình trạng như thế thật là đau lòng, vì cả các súc vật mà những người chăn nuôi tận tụy săn sóc, cũng không đáng bị đối xử như vậy, và càng là điều không thích hợp đối với những người mà các nông dân hăng say làm việc phục vụ họ".

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha không quên cám ơn các nông dân Tây Ban Nha, vì lòng nhiệt thành hăng hái của họ đối với công việc đồng áng, đối với các súc vật mà họ chăn nuôi, cũng như việc phục vụ của họ dành cho xã hội. Ngài đề cao sự quan tâm của các nông dân đối với việc bảo vệ môi trường, và nói rằng: "mối quan tâm sinh thái không phải chỉ là công việc của các chuyên gia, vì những người bênh vực sinh thái đầu tiên trong một vùng, một quốc gia, một đại lục, chính là các nông dân, những người chăn nuôi súc vật như anh chị em, là những người sống trong các bối cảnh đó, biết rõ các vấn đề."

Sau cùng, Ðức Thánh cha khuyên các nông dân đừng để mình nản chí vì những khó khăn, những vất vả hằng ngày và những hiểu lầm của bao nhiêu người không coi trọng giá trị của một hoạt động rất thiết yếu đối với cuộc sống và việc sản xuất lương thực.

(Vatican News 13-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page