Tân Chủ tịch Caritas Quốc tế:

Ðức Tổng giám mục Kikuchi

 

Tân Chủ tịch Caritas Quốc tế: Ðức Tổng giám mục Kikuchi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 15-05-2023) - Ðức cha Tarcisius Isao Kikuchi, Tổng giám mục Giáo phận Tokyo, Nhật Bản, đã được bầu làm tân Chủ tịch Caritas Quốc tế, kế nhiệm Ðức Hồng y Antonio Tagle, người Philippines, hiện là Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng.

Ðức cha Kikuchi năm nay 65 tuổi (1958), thuộc dòng Ngôi Lời, đã hoạt động truyền giáo tại Ghana bên Phi châu, làm cha sở một giáo xứ miền quê trong tám năm. Năm 2004, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Niigata Nhật Bản, và 13 năm sau thăng Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Tokyo. Ngài từng làm Giám đốc Caritas Nhật Bản trong 15 năm, từ năm 2007 đến 2022, và làm Chủ tịch Caritas Á châu từ năm 2011 đến 2019, kiêm thành viên Ban chấp hành Caritas quốc tế từ năm 1999 đến 2004, thành viên Hội đồng đại diện của Tổ chức này từ năm 2011 đến 2019.

Hôm 13 tháng Năm năm 2023, tại Ðại hội thứ 22 của Caritas Quốc tế, Ðức Tổng giám mục Kikuchi đã đắc cử Chủ tịch của cơ quan này. Tuyên bố tại Ðại hội sau khi được bầu chọn, Ðức Tổng giám mục Kikuchi nói với 400 đại biểu đến từ hơn 160 nước trên thế giới, rằng: "Caritas phải đi hàng đầu trong việc đón tiếp, đồng hành, phục vụ và bảo vệ những người nghèo và người dễ bị tổn thương. Sứ mạng này phải được hỗ trợ và ở tâm điểm những quan tâm của các Caritas thành viên Caritas Quốc tế, và tôi, cùng với vị Tổng thư ký, muốn hướng dẫn toàn thể Liên đoàn Caritas chu toàn sứ mạng quan trọng này. Tất cả chúng ta được mời gọi đồng hành với nhau".

(Vatican News 13-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page