Chuẩn bị bầu chọn

Ban lãnh đạo Caritas quốc tế

 

Chuẩn bị bầu chọn Ban lãnh đạo Caritas quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 14-05-2023) - Cao điểm trong khóa họp hiện nay của Caritas Quốc tế là bầu ban lãnh đạo mới.

Ban lãnh đạo cũ đã bị Ðức Thánh cha Phanxicô bãi chức, ngày 22 tháng Mười Một năm 2022, trong đó có ông Tổng thư ký Aloysius John, người Pháp gốc Ấn Ðộ, vị phó tổng thư ký, thủ quỹ cũng như linh mục Tổng Tuyên úy. Ðức Hồng y Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, là Chủ tịch Caritas quốc tế cũng bị ngưng chức, nhưng Ðức Thánh cha yêu cầu ngài tiếp tục giữ nhiệm vụ liên lạc với các Caritas thành viên.

Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm một ban lãnh đạo lâm thời, gồm ông Pier Francesco Pinelli làm đặc ủy của ngài, với sự phụ giúp của bà Maria Amparo Alonso Escobar, hiện phụ trách về vấn đề hỗ trợ chính sách của Caritas quốc tế, và linh mục Manuel Morujão, Dòng Tên, vị đồng hành về tinh thần cho các nhân viên của tổ chức bác ái này.

Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng: Ðức Thánh cha đi tới quyết định trên đây sau một năm kiểm chứng về cách làm việc của Caritas quốc tế. Không có những bằng chứng về sự quản trị sai trái về tài chánh hoặc những cách cư xử không thích hợp về tính dục, nhưng sự kiểm chứng cho thấy có những vấn đề hoặc lãnh vực đòi phải được cấp thiết quan tâm. Ngoài ra, có những thiếu sót về các thủ tục quản trị với hậu quả tiêu cực cả về tinh thần đồng đội và tinh thần của các nhân viên. Mục đích các quyết định này là để "cập nhật các qui chế và qui luật của Caritas quốc tế, hầu hoạt động hữu hiệu hơn, đồng thời chuẩn bị cho Ðại hội tới đây, dự kiến vào tháng Năm năm 2023."

Sắc lệnh của Ðức Thánh cha nói rằng việc ngài bổ nhiệm các đặc ủy Caritas quốc tế không ảnh hưởng gì tới sự điều hành các tổ chức thành viên của Caritas quốc tế và các hoạt động liên đới trên thế giới của họ, trái lại sẽ giúp củng cố thêm.

Vài ngày bắt đầu đại hội của Caritas hiện nay, ông Aloysius John, cựu Tổng thư ký, công bố thư ngỏ dài 8 trang tố giác Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, do Ðức Hồng y Michael Czerny làm Bộ trưởng, là đã "tiếm quyền một cách tàn bạo" và ông cho rằng có lý do kỳ thị chủng tộc ở đây, bởi lẽ những nước ân nhân giàu có ở Bắc bán cầu không bao giờ muốn một Tổng thư ký Caritas quốc tế là một người đến từ Nam bán cầu, cũng như muốn áp đặt ý muốn của họ trên Liên đoàn Caritas.

Trong diễn văn hôm 12 tháng Năm năm 2023, trong phiên đầu tiên của khóa họp, Ðức Hồng y Michael Czerny bênh vực quyết định của Ðức Thánh cha bãi chức ban lãnh đạo cũ, là một hành động "bác ái", cần thiết cho an sinh của các nhân viên Caritas quốc tế, chứ không phải là một sự lên án hoạt động của tổ chức này. Ngài nói: "Tôi chắc chắn là tất cả anh chị em đều đã ngạc nhiên và băn khoăn về những điều vừa nói. Việc bổ nhiệm đặc ủy tạm thời là một hành động yêu thương và quan tâm, chứ không phải là một lời cáo buộc... Ðó là một lời kêu gọi sửa chữa cần thiết và hoàn thiện một tổ chức cần thiết cho toàn thể Giáo hội".

(Tổng hợp 12-5-2023: Licas, Vatican News, AP)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page