Ðức Thánh cha tiếp

năm Ðại sứ các nước cạnh Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha tiếp năm Ðại sứ các nước cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vtican (RVA News 14-05-2023) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng Năm năm 2023, dành cho năm vị Ðại sứ các nước cạnh Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm, Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao vai trò của các vị trong việc góp phần xây dựng hòa bình trước tình trạng nhiều chiến tranh hiện nay trên thế giới.

Ðó là đại sứ các nước Ireland, Bangladesh, Siria, Gambia và Kazachstan. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Ðức Thánh cha tiếp kiến chung.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến tình trạng nhiều nơi trên thế giới đang chịu cảnh chiến tranh, hỗn loạn và đau khổ, như Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Myanmar, Liban, Jerusalem, Haiti và đặc biệt là Ucraina với cuộc chiến hiện nay đang mang lại đau khổ và chết chóc khôn tả. Ngoài ra, có bao nhiêu nạn nhân thiên tai và nghèo đói. Ngài nói: "Bao giờ chúng ta mới học được từ lịch sử bài học những con đường bạo lực, áp bức và tham vọng vô độ, muốn chinh phục các lãnh thổ không giúp cho công ích? Bao giờ chúng ta mới học được rằng đầu tư vào an sinh của con người vẫn luôn tốt hơn là dùng các tài nguyên vào chế tạo những võ khí chết chóc..."

Tuy có những tình trạng tiêu cực như thế, Ðức Thánh cha nói rằng: "Chúng ta cũng phải tiếp tục lạc quan và quyết tâm tin rằng gia đình nhân loại có khả năng đương đầu được với những thách đố của thời đại chúng ta. Về vấn đề này, chúng tôi nhìn đến việc phục vụ mà các vị đại sứ được kêu gọi thi hành".

Ðức Thánh cha gọi các đại sứ là "những người đối thoại, kiến tạo những cây cầu, và có thể là một hình ảnh hy vọng... Hy vọng rằng hòa bình không phải là một giấc mơ không thể thực hiện được... Tòa Thánh đánh giá cao vai trò quan trọng mà quý vị đang thi hành, như các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh cho thấy trên bình diện song phương và đa phương".

Ðức Thánh cha cũng cho biết Tòa Thánh dấn thân bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, thăng tiến công ích và cổ võ tình huynh đệ nhân bản giữa tất cả mọi dân tộc. Những cố gắng này, không nhắm theo đuổi những mục tiêu chính trị, thương mai hoặc quân sự, và được thực hiện qua việc thi hành đặc tính trung lập tích cực".

Và sau cùng, Ðức Thánh cha bày tỏ tin tưởng các vị đại sứ mới "sẽ có nhiều cơ hội cộng tác với Tòa Thánh trong những vấn đề công ích. Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan Tòa Thánh sẵn sàng dấn thân với quý vị trong một cuộc đối thoại cởi mở và thẳng thắn, cộng tác để cải tiến gia đình nhân loại".

(Rei 13-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page