Chủ tịch Caritas Á châu được tái cử

 

Chủ tịch Caritas Á châu được tái cử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 14-05-2023) - Caritas Á châu đã tái cử tiến sĩ Alo D'Rozario, người Bangladesh trong chức vụ Chủ tịch Liên hiệp này với nhiệm kỳ bốn năm.

Caritas Á châu gồm 24 văn phòng miền tại 24 nước Á châu và là thành phần của Caritas quốc tế gồm 162 quốc gia hoạt động tại 200 nước trên thế giới.

Tiến sĩ Alo D'Rosazio năm nay 66 tuổi, đã phục vụ trong Caritas Bangladesh 29 năm và mãn nhiệm năm 2016, sau 11 năm là giám đốc Caritas toàn quốc. Ông đã được bầu làm Chủ tịch Caritas Á châu lần đầu năm 2019 và là giáo dân đầu tiên tại Á châu giữ nhiệm vụ này, kế nhiệm Ðức cha Tarcisio Isao Kikuchi, Tổng giám mục Giáo phận Tokyo, Nhật Bản.

Cuộc tái cử tiến sĩ D'Rozario diễn ra hôm ngày 10 tháng Năm năm 2023, tức là hôm trước ngày đại hội hiện nay của Caritas quốc tế ở Roma.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page