Giáo hội Công giáo tại Pháp

thực hiện Celebret điện tử

 

Giáo hội Công giáo tại Pháp thực hiện Celebret điện tử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 12-05-2023) - Từ đây đến cuối năm 2023, Giáo hội Công giáo tại Pháp dần dần thay thế thẻ chứng nhận linh mục, gọi là Celebret, bằng thẻ điện tử và chỉ cần 5 giây đồng hồ là có thể kiểm chứng linh mục thật hay giả, có quyền cử hành các bí tích và có bị cấm điều gì hay không.

Thẻ này, giống như một thẻ ngân hàng, và "không thể làm giả được", trên đó có hình đương sự, ngày tháng năm sinh, giáo phận hoặc dòng tu, ngày thụ phong.

Các giám mục Pháp đã được cấp Celebret điện tử này, và từ nay đến cuối năm 2023, tất cả các linh mục và phó tế tại Pháp sẽ được cấp thẻ, tức là khoảng từ 17,000 đến 18,000 thừa tác viên có thánh chức.

(Ouest France, Sismografo 11-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page